juli 07, 2024
Sjukvård. Stetoskop.
Sjukvård & hälsa

Stockholmarnas förtroende för sjukvården ökar

Fler stockholmare har förtroende för hälso- och sjukvården. Det visar färska siffror från den nationella Vårdbarometern.

62 procent av dem som svarat på enkäten uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i landstinget. Det är en markant förbättring jämfört med 2013, då förtroendesiffran var 58 procent.

Mätningar och internationella jämförelser visar att sjukvården i Stockholms län håller en mycket hög kvalitet. Under den tid Folkpartiet och Alliansen styrt landstinget har resurserna till sjukvården ökat med omkring 14 miljarder kronor. Tack vare vårdvalet och den fria etableringen har 40 nya husläkarmottagningar tillkommit. Väntetiderna för att träffa specialistläkare och för operation har kortats väsentligt sedan 2006.

Vi gör även offensiva satsningar inför framtiden. Själv är jag särskilt stolt över den stora lönesatsning som genomförs, där vi satsar 118 miljoner för att höja lönerna för specialistutbildade sjuksköterskor. Vi avsätter 150 miljoner för ett arbetsmiljölyft och vi investerar 28 miljarder i nya och renoverade sjukhusbyggnader – utöver storsatsningen på Nya Karolinska i Solna.

Möjligen är det detta som nu blivit känt bland stockholmarna och som gör att de känner ökat förtroende för hälso- och sjukvården i Stockholm. Från Folkpartiets sida har vi höga ambitioner även för kommande mandatperiod, och vi hoppas naturligtvis få fortsätta ta ansvar för vården. Med utökade satsningar på medarbetarna, utvecklade valfrihetsreformer och fokus på tillgänglighet och bemötande är vi övertygade om att vi kommer att se en fortsatt positiv utveckling av invånarnas förtroende för Stockholms läns hälso- och sjukvård.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821