september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

Stockholmarnas förtroende för vården ökar!

Den nya Vårdbarometern som Sveriges kommuner och regioner (SKR) presenterar visar att förtroendet för hälsa- och sjukvården ökar i landet och i Region Stockholm. Jag är stolt över vad alla sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biomedicinska analytiker, servicepersonal, chefer och alla andra åstadkommit under det mycket speciella året 2020.

88 procent av stockholmarna anser att de har tillgång till den vård de behöver, vilket är en ökning med fyra procentenheter från året innan, och på samma nivå som invånarna i riket i stort.

Andelen som har mycket stort/stort förtroende för hälsa- och sjukvården som helhet har också stigit i Stockholm från 61% till 69%. Även detta överrensstämmer med snittet för hela landet.

Ett område där stockholmarna verkligen sticker ut handlar om inställning till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik. Där är regionens invånare mest positiva av alla i hela landet. 53% är ganska eller mycket positiva, medan motsvarande siffra för hela landet är 46%.

Regionens invånare gillar också idén med större möjligheter att kunna vårdas hemma med stöd av digital teknik. 66% är ganska eller mycket positiva till detta. Riksnittet är 59%.

Läs hela vårdbarometern här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823