april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Stockholmsvården 2016

Nu har vi facit 2016: Antalet sjuksköterskebesök har ökat mer än antalet läkarbesök170 särskilda mottagningar för äldre och 64 mottagningar för patienter med astma/kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) har startats. Rådgivande samtal kring levnadsvanor (såsom rökning och övervikt) har ökat med cirka 30 procent och en ökning ses också av de psykosociala insatserna.

Detta är riktigt bra förändringar som kommer sig av att vi ändrat hur pengarna fördelas till vårdcentralerna med inriktning att stärka vården för kroniskt sjuka och de med sämst hälsa. Jag har många gånger skrivit om husläkarmottagningarnas viktiga roll i hälso- och sjukvården. Och vi har genomfört en rad förändringar, som nu glädjande nog ger resultat.

Det är bokslutstider och dags att summera året vi lämnade bakom oss på nyårsnatten. Det har varit ett år av förändringar. I ekonomiska mått är utfallet för hälso- och sjukvårdsnämnden som det ska, i det närmaste en ekonomi i balans. Budgeten om fattade 55,3 miljarder kronor och utfallet blev -25 miljoner kronor (-0,04%). Nu fortsätter vi arbetet för att göra verklighet av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården, det vill säga vårt långsiktiga arbete för att förändra och rusta vården för framtiden.

År 2016 ökade andelen vård utanför akutsjukhusen, vilket är en viktig förändring. Vår vilja är att fler ska få hjälp utanför akutsjukhusen, där helst enbart de som verkligen har behov av akutsjukhusens resurser ska vårdas. Framförallt har den så kallade slutenvården, det vill de patienter som är inlagda, minskat på akutsjukhusen. Istället får många vård i den särskilda äldresjukvården, geriatriken och i sitt eget hem med avancerad sjukvård i hemmet, ASIH.

Stockholmspatienterna har också fått vård utan väntan i högra grad är riket i stort. Det har jag skrivit om tidigare här på bloggen.

Ett annat område som går åt rätt håll är antibiotikaanvändningen, som minskar. Det är viktigt eftersom antibiotikaresistensen är ett allvarligt hot mot människors hälsa på sikt. Tyvärr är Stockholmsvården inte tillräckligt bra på detta, utan använder mest antibiotika för sina patienter i landet. Men glädjande är att användandet minskar i Stockholm med 2%. Vi kan så klart inte känna oss nöjda förrän vi minskar användandet betydligt mer än så. 

Det var en lite återblick på 2016. Det är bra att titta tillbaka och se vad vi uppnått och vad vi kan lära av detta. Nu är fokus framåt och den fortsatt vårdutvecklingen i länet. Stora utmaningar finns kring tillgänglighet och situationen på akutsjukhusen som stundtals inte är rimlig. Landstingsfullmäktige har beslutat att hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2017 är 56,8 miljarder, det vill säga 2,1 miljarder kronor mer än förra året. Resurserna ska användas varsamt och vårt förändringsarbete fortsätta. Följ gärna min blogg så kommer du att få läsa mer om detta.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823