maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Stockholmsvården i fullmäktigedebatten

Huvudpunkten på Landstingsfullmäktiges dagordning idag är årsredovisning 2016 för Stockholms läns landsting. Det är intressant att blicka tillbaka men minst lika viktigt att också ta sikte mot framtiden. 

2016 var ett händelserikt år som vi nu summerar. Den växande befolkningen i regionen som idag uppgår till 2246000 invånare har rätt att förvänta sig att vi tar ansvar och utvecklar regionen för att livet här ska fungera väl. Välfärdens kärna, med hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional planering och kultur, är ur många aspekter landstingets huvuduppgift.

Under 2016 gick vi för att planera för framtidens hälso- och sjukvård FHS till att börja den praktiska omställningen. Akutsjukhusens upprustning pågår för fullt. Redan i april kunde S:t Görans sjukhus ta sin nya akutmottagning i drift. Och på hösten påbörjades inflyttningen i vårt nya, högspecialiserade sjukhus i Solna. NKS är en epokgörande satsning på de svårast sjuka patienterna. Vi har alla sett de utmaningar som sjukhuset ställts inför i samband med flytten. Det inger respekt inför den mycket kompelxa process som förnyelsen av sjukvården innebär. Jag ser med tillförsikt fram emot att hela sjukhuset så smångingom ska vara i full drift. Jag besökte neonatalvården på det nya sjukhuset och träffade en familj med ett litet barn som varit med om flytten. ”Det är som att flytta från medeltiden till framtiden” sa pappan i familjen. Glöm inte det, när det nya sjukhuset diskuteras. Det gamla sjukhuset har verkligen sina brister. Nu bygger vi framtid!

2016 var också året när cancervården omstrukturerades och ett nytt bröscentra kunde invigas på Capio S:t Görans sjukhus. Nya strukturerade vårdförlopp inrättades och en ny cancerplan tog form. Även detta en medveten ansträngning för de svårast sjuka patienterna.

Samtidigt har den öppna specialistvården alltmer funnit som form. Mer vård kan idag ges i den specilaiserade öppenvården, samtidigt som vården inne på akutsjukhusen minskar. Det är ett led i vår strävan att göra vården mer tillgänglig nära.

Primärvården har varit och är alltjämt ett centralt utvecklingsområde. 2016 gjordes förändringar er ersättningsmodellen som ger en tydligare prioritering av de patienter som har störts behöv. Arbetet att utveckla primärvården fortsätter som jag berättat på bloggen tidigare.

Vi har utmaningar i tillgängligheten. Det är ett prioriterat utvecklingsområde. Men vi kan konstatera att Stockholmssjukvården klarar uppdraget betydligt bättre än landet som helhet. De växande vårdköerna är ett misslyckande för regeringen som avsaffat kömiljarden och lagt en våt filt över privatvårdens utveckling. Det är allvarligt och värst är situationen i många röd/grönt styrda landsting. I Stockholm ska vi fortsätta låta många privata vårdgivare vara med och bidra till vårdutbudet. Så håller vi köerna nere här.

Men 2016 är också ett år där gjorda landvinningar på allvar ifrågasattes. Regeringen för en skadlig politik för vården. Förslagen som presenterats handlar i allt väsentligt om att vrida klockan tillbaka. Motarbeta mångfalden, ransonera vård och bromsa utvecklingen. Den så kallade Reepaluutredningen är en olycka för välfärdens utveckling. Den skapar stor osäkerhet och privata vårdaktörer tvekar att erbjuda fler tjänster. Priset är högt – vårdköerna i landet växer. Tanken att återföra vård som det senaste decenniet utförts på universitetssjukhus är så utvecklingsfientligt så man kan inte annat än häpna. Och fiaskot med regionreformen är monumentalt men samtidigt förutsägbart. Lyhördheten och resepkten för de lokala kulturen och oron lyste med sin frånvaro.

Vad har detta med landstingets bokslut att göra. En hel del! Om regeringen stretar emot utvecklingen påverkar det självklart arbetet även i vårt landsting. Därför är det angeläget att vi samlar kraft och fortsätter framåt i våra strävanden att göra stockholms sjukvården allt bättre.

År efter år har den styrande landstingsalliansen kunnat redovisa goda ekonomiska resultat. Det är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätt bygga vår region stark och utveckla hälso- och sjukvården. 2016 har varit ett år då mångfalden har ifrågasatts. Vi värnar stockholmarnas valfrihet och välfärd och kommer aldrig att kompromissa om den.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821