april 04, 2024
Idag har kulturnämnden haft sammanträde i Landstingshuset. Vi belsutade bland annat att föreslå landstingsstyrelsen att teckna avtal med Konserthuset kring verksamheten 2011-2014. Sammantaget innebär avtalet att Konserthuset får 486 miljoner kronor att driva sin verksamhet för fördelat under de fyra åren avtalet gäller. Konserthuset är en viktigt kulturinstitution för hela regionen som både erbjuder stockholmarna möjlighet till fina musikupplevelser och kan locka besökare till länet. Den utveckling som vi sett hos Konserthuset under senare år är mycket glädjande.
Bild från sommarens Jussi Björlingutställning i Konserhuset

Kulturnämnden beslutade också att föredela 1,4 miljoner kronor till vissa kulturverksamheter. Stark efterfrågan på scenkonst för barn, unga och familjer motiverar ett påslag på scenkonststödet med 400.000 kronor. Projektet Konst och hemslöjd i vårdmiljö, del II, som avslutas i år, kan nu få en final iform av en utställning på Arkitekturmuseet. Utställningen är tänkt att bli en vandringsutställning och belysa vårdmiljöns betydelse för hälsa och livskvalitet.  Nya fortbildningsinsatser, för att främja entrepenörskap i kultursektorn, tilldelas ytterligare 250.000 kronor (totalt har projektet ”Kompetensutvecklingsprogram för kulturverksamheter och företagare inom kulturella och kreativa näringar (KKN)” därmed fått 1,1 mkr).

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823