maj 05, 2024
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Stöd traumatiserade flyktingar

Bakom siffrorna och statistiken i de migrations- och integrationsdebatter som just nu förs i Sverige finns riktiga människoöden och ofta fruktansvärda upplevelser som enskilda bär med sig. Om integrationen ska bli framgångsrik måste hälsan – såväl den fysiska som psykiska – prioriteras.

Idag berättar svenska Dagbladet om situationen för krigstraumatiserade flyktingar och att de ofta får vänta länge på hjälp från vården. I Stockholm är väntetiden kort men i andra delar av landet är situationen betydligt värre. Det leder till onödigt lidande för många människor som behöver stöd att bearbeta sina upplevelser och hitta vägar att få livet att fungera på nytt.

Eftersom det i dessa dagar är populärt att prata pengar kopplat till integration och invandring vågar jag påstå att det är en god samhällsekonomisk investering att satsa på hälsan hos nyanlända för att de snabbt ska kunna lära sig språket och hur samhället fungerar, börja försörja sig själv och bidra till vår välfärd, vårt näringsliv, vår kultur och vårt samhälle i övrigt.

 

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821