juni 06, 2024
NKS, Nya Karolinska Solna. Bild: White Tengbom Team
Sjukvård & hälsa

Stora framtidsinvesteringar i sjukhusen

I debatten om Arbetsmiljöverkets krav på att ha 80 cm mellan sängarna och väggen på sjukhusen redan den 1 oktober i år har nu Socialdemokraternas Dag Larsson tagit ut svängarna. Istället för att ta ställning för patienternas rätt till sjukhusvård, även fram till dess nya moderna sjukhusbyggnader kan stå färdiga, väljer Dag Larsson att sprida vilseledande information för att blanda bort korten.

Han, som var beredd att lägga ner sjukhuset för några år sedan, påstår nu att jag, som tillhör dem som värnat Södertäljebornas sjukhus, inte agerat för att lösa situationen. Det är ganska fräckt! Dessutom blandar han in att sjukhuset haft problem med överbeläggningar – förstås utan att förklara hur situationen skulle bli bättre om man tvingades stänga 45 av 101 vårdplatser…

I ett pressmeddelande som SVT fångat upp säger han att jag redan borde gjort något åt saken. Om Dag Larsson vore en hederligare politiker skulle han berättat att jag och Alliansen redan fattat beslut om historiska investeringar i sjukvården. Beslutet från Arbetsmiljöverket fattades den 23 maj 2012. Vid det laget var förberedelserna för inriktningsbeslutet om nya sjukhusbyggnaden i Södertälje förstås sedan länge igång. I budget för 2013 som antogs av landstingsfullmäktige i juni i år finns många viktiga investeringsbeslut med. Jag vet inte om Dag Larsson sov genom hela budgetsammanträdet, inte orkade läsa handlingarna eller om han bara vill sprida tvivel hos medarbetarna på Södertälje och andra sjukhus, och allmänheten.

Vi som var vakna och alerta fattade i alla fall följande inriktningsbeslut strax före sommaren (i ett litet sammandrag):

Objekt Total utgift, mkr
Ombyggnation av vårdavdelningar, operation, entré vid Dalens, Sabbatsbergs och Sollentuna sjukhus 2 069
Ombyggnation av Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 200
S:t Göran sjukhus, vårdavdelningar och behandling 1 070
SÖS: Ny byggnad västläge – behandlingsbyggnad 1 622
SÖS: Ny byggnad västläge – vårdbyggnad 700
Danderyds sjukhus: Ny behandlingsbyggnad 1 366
Danderyds sjukhus: Ombyggnad till vårdavdelningar 581
NKS: Medicinteknisk utrustning för Bild och funktion 1 200
Södertälje sjukhus: Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 1 200

För den som vill veta mer om dessa investeringar, om ytterligare investeringar som ligger framför oss och om inriktningen för framtidens hälso och sjukvård går det bra att läsa dokumenten på landstingets hemsida: budget 2013, Framtidens hälso- och sjukvård, bilaga till budget 2013.

Nu fortsätter vi arbetet med planering och genomförande av investeringsbesluten. Inom några år kommer Södertälje att få sin nya sjukhusbyggnad. Det blir ett stort lyft för såväl patienter som personal med den nya, moderna vårdmiljön. Dag Larsson fortsätter säkert med sina dimridåer. På vilket sätt han genom detta bidrar till utvecklingen av vården och arbetsmiljön är en gåta.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821