september 09, 2023

Idag presenterade utbildningsminister Jan Björklund den glädjande nyheten att ett nytt stort institut för forskning i världsklass inom biomedicin skapas i Sverige – Science for life lab. När verksamheten byggts upp beräknas den omsätta en miljard kronor.

Det är förstså inta bara bra för Sverige utan kan också bli betydelsefullt internationllet. Jan Björklund poängterade just detta att nya Science for life lab ska ha en internationlell prägel.

Detta är en mycket stor satsning på forskning som kommer att komma patienterna i hälso- och sjukvården till godo. Staten går in med medel och näringslivet är också med och ger stora stöd till detta, bland annat genom  Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som satsar en kvarts miljard, och AstraZeneca som gjort en avsiktsförklarting om satsningar på 5-10 miljoner dollar per år i fem år.

Karolinska institutet och andra svenska lärosäten är förstås centrala aktörer i detta nya och det gick inte att ta miste på KIs rekort Harriet Wallbergs Henriksson glädje över denna nya satsning. Se mer från presskonferensen här.

Som engagerad i sjukvården i Stockholms läns landsting blir jag förstås jätteglad över denna satsning. Det kommer säkert att betyda mycket för framtidens patienter och för hela sjukvårdens utveckling. Stockholm och Uppsala pekas ut som lokaliseringsorter, men mycket kommer förstås att hända på andra lärosäten i landet också där forskare verkar eftersom det är en nationell angelägenhet.

Läs mer här: DN, FPs hemsida, Ny teknik

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823