september 09, 2021
Kultur

Storsatsning på Konserthuset

Stockholms läns landsting, där Folkpartiet leder kulturarbetet, ökar anslaget till Konserthuset med totalt 24 miljoner kronor under den kommande fyraårsperioden. Konserthuset håller mycket hög konstnärlig nivå och med de ökade anslagen kan också tillgängligheten för alla stockholmare bli bättre. För mig som folkpartist känns det bra att Konserthuset går i bräschen för det fria musik- och kulturlivet.

Det är viktigt att fler människor nås av Stockholms kulturutbud, när vi möter varandra och nya intryck växer vi som individer. Tillgänglighet handlar både om fysiska miljöer men också om att programutbudet fascinerar, väcker känslor och funderingar, samtidigt som det lockar fler. Sedan 2006 kommer det årliga stödet att ha ökats med 61 miljoner kronor. Samtidigt har också unga, som tidigare inte mött Konserthusets evenemang, hittat till det välrenommerade huset. Konserthuset har nått fler, inte minst på grund av sitt gedigna arbete med kvalitet och bredd i programutbudet.

Stödet fortsätter att öka och genom Folkpartiets arbete i Alliansbudgeten har det nya avtalet mellan landstinget och Konserthuset möjliggjorts. Det innebär en ökning med nästan 19 procent.

När stödet nu åter ökar måste också de kulturhistoriskt värdefulla lokalerna på allvar göras tillgängliga så att fler stockholmare kan röra sig fritt och ta del av det högklassiga utbudet. Tillgängligheten är en prioriterad fråga för oss i folkpartiet. Det är den för att människor oavsett grundförutsättning måste få möjlighet att växa och utvecklas med konsten.

Konsten och musiken bryter barriärer och lyfter individer. Verksamheten som Konserthuset och andra konstinstitutioner står för är på många sätt en förutsättning för individuell utveckling, det kritiska tänkandet och har förmågan att bryta sociala strukturer. Vi i Folkpartiet anser att barn och unga ska prioriteras, att nya generationer stockholmare måste introduceras för konstens olika former.

När vi har huvudansvar för landstingets kulturpolitik ökar också det årliga stödet med 6 miljoner kronor per år. Jag är glad över att konserthuset och Kungliga Filharmonikerna ska fortsätta arbeta med El Sistema i Södertälje. Barn och unga i hela länet måste få möta kultur och musik, genom El Sistema stärkas både kulturellt och socialt.

Fakta: Konserthusets anslag

Stockholms läns landsting är huvudfinansiär för Stockholms Konserthus. Anslaget uppgår 2014 till 128 miljoner kronor. Det ökas med 6 mkr/år enligt följande:
2015: 134 mkr
2016: 140 mkr
2017: 146 mkr
2018: 152 mkr
Mellan 2014 och 2018 höjs det årliga stödet alltså med 24 miljoner kronor eller nästan 19 procent.

År 2006 uppgick Konserthusets årliga anslag till 91 miljoner kronor. 2007–2014 utvecklades landstingets stöd enligt följande:
2007 + 5 mkr till 96 mkr
2008 + 5, 101 mkr
2009 + 4, 105 mkr
2010 + 3, 108 mkr
2011 + 5, 113 mkr
2012 + 7, 120 mkr
2013 + 5, 125 mkr
2014 + 3, 128 mkr

Mellan 2006 och 2014 höjdes stödet från 91 till 128 mkr, eller 40,7 procent. 2006–2018 kommer det årliga anslaget alltså att ha ökat från 91 till 152 mkr, eller 58,3 procent.

Dagens Nyheter uppmärksammar även detta idag.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1729