september 09, 2023
Foto: Denny Lorentzen
Sjukvård & hälsa

Storsatsning på psykiatri för unga på Järva

Nu satsar landstinget på att förstärka stödet till unga och unga vuxna på Järva. 11,7 miljoner kronor satsas på en samlad nätverkspsykiatri med bas i Kista.

”Att vara ung och bli vuxen är alltid en känslig period i livet. Växer man upp i en miljö där det finns ekonomisk och social utsatthet kan det bli extra svårt. Det känns viktigt att vi startar och prövar denna verksamhet på Järvafältet”, säger min landstingsrådskollega Birgitta Rydberg (FP). Hon har ansvar för psykiatrifrågorna i landstinget och berättar om den nya satsningen i en artikel på Stockholmsbloggen.

Verksamheten ska ha låga trösklar – stödet ska erbjudas tidigt och utan remisstvång. Projektet kallas Nätverkspsykiatri, vilket bygger på att många parter är inblandade – BUP och vuxenpsykiatri, beroendevård, och förstås skola, socialtjänst och olika organisationer. Dessa kommer nu att få en gemensam fysisk bas i Kista. Om modellen blir framgångsrik kan den användas även i övriga länet.

Projektet Nätverkspsykiatri kommer vara bemannat med sjuksköterska, psykolog, kurator, specialistläkare och arbetsterapeut/pedagog samt administrativ personal. De insatser som erbjuds är bland annat standardiserade basutredningar med provtagning och samordnad individuell plan, psykoterapi med KBT-inriktning, familje- och nätverksarbete, ångest- och traumabehandling m.m. Projektet startar den 1 september och pågår till och med 2016.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823