april 04, 2024
Bra chefer viktiga för vården
Arbetsliv

Strategi för utbildning av framtidens ledare i vården

Bra chefer är viktiga i alla verksamheter, inte minst inom vården. Därför har jag nu tagit initiativ till en strategi för utbildning av framtidens ledare.

I den komplexa hälso- och sjukvården ställs höga krav, inte minst på de nyckelpersoner som har chefspositioner och leder verksamheten. Som ledare har du ett ansvar för såväl ekonomi och budget som för bemanning och kompetensutveckling för att patienterna ska få den goda vård de förväntar sig.

När jag diskuterar ledarskap med medarbetare i vården så får jag ofta synpunkten att man saknar ledarskapsmoment i utbildningen. I ett möte med läkarföreningen Sylf fick jag veta att många yngre läkare är intresserade av att bli chefer i början av karriären, men att intresset ofta ebbar ut när man kommit in i yrkeslivet. Sylfs förslag är att ledarskapsutbildning ska bli ett tydligare inslag i läkares ST-tjänstgöring, vilket jag tycker är en intressant idé som bör prövas.

På mitt initiativ har produktionsutskottet nu begärt att landstinget tar fram ett förslag till strategi för utbildning av framtidens ledare inom hälso- och sjukvården. Vi understryker att ledarskap inom hälso- och sjukvården inte ska vara förbehållet någon särskild yrkesgrupp. Utgångspunkten ska vara den enskilda medarbetarens lämplighet, oavsett om man är t.ex. läkare, sjuksköterska eller kanske ekonom. Det är viktigt att ledarskapsstrategin strävar efter att främja utbytet mellan vårdens olika yrkesgrupper och bidrar till att gamla hierarkier bryts, till exempel genom att en ledarskapsutbildning har gemensamma moment för olika professioner.

Här kan du läsa hela skrivelsen som produktionsutskottet antog (även S, MP och V ställde sig bakom den).

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823