april 04, 2024
Karolinska Universitetssjukhuset
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Studiebesök på Karolinska-akuten

Vart tog jag vägen? Jo, jag reste bort och tekniken hängde inte med, så det blev en ofrivillig veckas bloggpaus. Men nu är jag tillbaka och bjuder på några inlägg som ni skulle fått se för länge sedan.

Det har rapporterats en del i media om situationen på Karolinska sjukhusets akutmottagning på sistone. För drygt en vecka sedan gjorde Produktionsutskottet ett studiebesök på akuten i Solna, för att skaffa oss en bild av läget och lära oss mer om verksamheten.

Verksamhetschefen Per Lindmarker informerade om arbetet kring patientsäkerhet och vårdflöden. Det är ett ständigt pågående och systematiskt förbättringsarbete som vägleds av visionen ”patienten alltid först”. (En vision som kan tyckas självklar, men historiskt sett har det inte alltid varit så.)

Chefläkaren Ann-Britt Bolin-Weichel nämnde kommunikationsbrist vid överlämningar som ett riskområde man arbetar med och sjukhusdirektören Birgir Jakobsson resonerade kring bemanningsfrågor. Gör medarbetarna rätt saker? Är kompetensmixen optimal? Vi fick också information om influensaepidemin, som i år tycks ha nått ett slags ”all-time-high”.

Därefter fick vi en rundvandring på akuten. Vid vårt besök var beläggningsgraden ganska hög, men personalen arbetade lugnt och professionellt. Intressant var också att se akutens intermediärvårdplatser, för patienter som inte är så sjuka att de behöver intensivvård men som ändå behöver lite mer vårdresurser än en vanlig akutvårdavdelning.

Att besöka vårdverksamheter är alltid lärorikt. Av medierapporteringen kan man ibland få intrycket att allt är kaos, men verkligheten är ofta en annan. Därmed inte sagt att vi beslutsfattare kan rulla tummarna. Trycket är högt och marginalerna är små. Därför är de beslut vi snart ska fatta om utbyggnad och renovering av sjukhusen i Stockholms län så otroligt angelägna.

Det är också kul att kunna se resultatet av ett beslut som tidigare fattats – beslutet om Nya Karolinska, som pågår för fullt strax söder om det gamla sjukhuset. Se bild nedan från webbkameror.se.

Nya Karolinska
Nya Karolinska
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823