december 12, 2023
Sjukvård & hälsa Stockholms läns landsting

Styrelseseminarium med fokus på framtiden

Vid dagens styrelseseminarium vände vi blicken mot framtiden och de möjligheter och utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Jag passade också på att lyfta frågan om bemötande och patientsäkerhet.

Varje dag går över 40 000 kompetenta medarbetare till jobbet inom landstingets verksamheter. De har patientens bästa för ögonen och gör ett fantastiskt jobb, både vad gäller det medicinska omhändertagandet och bemötandet av patienterna. Det är en bild som alltför ofta skyms
bakom stora rubriker om enstaka brister i omhändertagandet, vilket jag tycker är synd. Idag arrangerade produktionsutskottet, där jag är ordförande, ett seminarium för styrelserna i landstingets vårdverksamheter framhöll jag hur viktigt jag tycker det är att man anstränger sig för att lyfta fram att de allra flesta patienterna faktiskt får ett bra bemötande och vård av yppersta kvalitet.

Detta är viktigt av flera skäl. Dels för att invånarnas förtroende för sjukvården påverkas negativt av en skev mediebild, men också för att det är skadligt för exempelvis ett sjukhus att hamna i en negativ spiral av uppmärksamhet kring brister. Det sprider en dålig stämning och minskar attraktiviteten för både personal och patienter.

Självklart menar jag inte att brister inte ska uppmärksammas. Tvärtom är det otroligt viktigt med en öppenhetskultur i vården (jag har vid flera tillfällen tagit upp att ”whistleblowers” måste kunna känna sig trygga). Men vården har en utmaning i att både kunna medge brister – och uppmuntra en patientsäkerhetskultur där avvikelser rapporteras – och samtidigt berätta att så otroligt mycket gott sker på våra arbetsplatser.

Seminariet innehöll en rad intressanta punkter och föreläsare. Först ut var Anders Ekholm, analyschef på Socialdepartementet, som bidrog med värdefulla perspektiv kring hur hälso- och sjukvården kan, och måste, förändras och ständigt hitta nya arbetssätt i takt med att tekniken utvecklas och patienterna blir alltmer kunniga, pålästa och förväntar sig ökad delaktighet i vården.

Landstingets FoU-direktör Jan Andersson berättade om några av de avancerade forskningssatsningar som pågår, bland annat det nya Science for Life Laboratory, som lockar forskare från hela världen, och projektet 4D, som är ett samarbete mellan KI och SLL för klinisk
forskning kring de fyra diagnoserna diabetes, hjärtsvikt, bröstcancer och reumatoid artrit.

Hälso- och sjukvårdsdirektören Catharina Andersson Forsman gav deltagarna en aktuell bild av landstingets arbete med planen för framtidens hälso- och sjukvård, där inte minst vårdnära forskning är ett fokusområde. Hon gav också en bild av vilka utvecklingsplaner som finns för de olika akutsjukhusen och sjukhusen inom landstinget.

Seminariet avslutades med en paneldebatt med fokus på styrelsernas roll i framtidsarbetet. Styrelseledamöterna är ju nyckelpersoner för att genomförandet av framtidsplanen för hälso- och sjukvården ska göras i den riktning som landstingsfullmäktige slagit fast. Jag hoppas att styrelseledamöterna tyckte seminariet var matnyttigt och gav dem inspiration och vägledning i deras ansvarsfulla uppdrag.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823