april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Succé för appen Alltid Öppet

Under 2020 har digitala vårdbesök genom Region Stockholms egen app ”Alltid Öppet” ökat i raketfart. Totalt ökade videobesöken med 1 259 %, och möjligheten till digitala vårdbesök har under året lanserats även på samtliga akutsjukhus, inom psykiatrin och på många specialistmottagningar. Överlägset flest, nästan 418 000 videobesök, har gjorts på husläkarmottagningarna, en ökning med 1 094 %.

När pandemin ökade i våras ställde många vårdgivare om till att erbjuda digital vård i en högre utsträckning för att minska smittspridningen. Tack vare detta kunde många patienter upprätthålla sin kontakt med vården på distans, och för vårdcentralerna ökade t.ex. antalet videobesök med över 1 000 %. Pandemin har utmanat vården på väldigt många sätt, men för vårt mål om en digifysisk vård har pandemin varit en katalysator för en viktig och långsiktig utveckling mot en god och nära vård med hög tillgänglighet.

Under pandemin har inte bara vårdcentraler utan också många delar av specialistvården börjat erbjuda digitala vårdbesök. Teknik som redan fanns på plats i vissa delar av vården har snabbt kunnat spridas till nya vårdområden. Mer än var fjärde stockholmare har nu appen ”Alltid Öppet” installerat i sin telefon, och nya funktioner som chatt, tidsbokning och digitala kallelser lanseras inom kort.

Min kollega och partivän Daniel Forslund har arbetat intensivt för att utveckla digitala möjligheter i vården. Ha kommenterar Alltid Öppets positiva utveckling:

– Den snabba digitala utvecklingen i vården är inte bara en effekt av pandemin, utan ett resultat av ett mångårigt strategiskt arbete för en sjukvård som är både fysisk och digital. Appen Alltid Öppet lanserades redan 2018, och under 2019 lade vi grunden för en mer digifysisk vård genom att besluta om en digital vårdgaranti. Jag är särskilt glad över att patienter inom psykiatrin, patienter med kronisk sjukdom och de som tillhör de största riskgrupperna har kunnat bibehålla vårdkontinuiteten med teknikens hjälp. Exempelvis har digitala vårdbesök på akutsjukhusen nästan 70-faldigats, alltså en ökning med över 7 000 procent.

Tabell: Videobesök januari-november
Vårdgren20192020% förändring
Akutsomatik28920 6087 031%
Primärvård35 706481 4321 248%
varav husläkarmottagningar34 996417 7101 094%
Psykiatri45654 50711 853%
Geriatrik09
Övrig sjukvård7584 315469%
Övrigt1464 8293 208%
Totalt72 351983 4101 259%

Vi har i regionen fattat ett stort antal beslut under detta märkliga coronaår för att underlätta digitala vårdbesök:

Vårdval specialiserad fysioterapi taget i februari: https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/avtalsutskottet/2020-02-05/7-revidering-av-forfragningsunderlag-for-vardvalsomradet-specialiserad-fysioterapi.pdf

Vårdval primärvårdsrehabilitering taget i juni: https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/avtalsutskottet/2020-06-03/7-revidering-av-forfragningsunderlag-av-vardvalsomradet-primarvardsrehabilitering.pdf

Vårdval logopedi taget i oktober: https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/avtalsutskottet/2020-10-07/8-revidering-av-forfragningsunderlag-for-vardvalsomrade-logopedi-med-avseende-pa-digitala-vardmoten.pdf

Vårdval sexuell hälsa taget i december: https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/avtalsutskottet/2020-12-02/6-revidering-av-forfragningsunderlag-for-vardvalsomradet-sexuell-halsa.pdf

Vårdval specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom taget i december: https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/avtalsutskottet/2020-12-02/7-revidering-av-forfragningsunderlag-for-vardvalsomradet-specialiserad-rehabilitering-vid-langvarig-smarta-och-utmattningssyndrom.pdf

HSN beslut i december – tillfälligt beslut gällande vårdkontakter på distans med anledning av covid-19 (detta avser ffa specialistvård): https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/2020/201215/6-tillfalligt-beslut-gallande-vardkontakter-pa-distans-med-anledning-av-covid-19.pdf

HSN beslut i december – tillfälligt beslut gällande vårdkontakter på distans m.m. inom närsjukvården med anledning av cobid-19 (detta avser ffa primärvård och annan närsjukvård): https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/2020/201215/7-tillfalligt-beslut-gallande-vardkontakter-pa-distans-m.m.-inom-narsjukvarden-med-anledning-av-covid-19.pdf

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821