juli 07, 2024

Varje självmord är en tragedi och varje gång frågar sig omgivningen: Hade vi kunnat hjälpa mer? För familj och vänner är det ofta en tröstlös fråga; man kan som privatperson inte ta på sig ansvaret för någon annans beslut att avsluta sitt liv. För vården och andra samhällsinstanser är det däremot en oerhört central fråga. Varje självmord måste leda till tankar på förebyggande insatser.

I dag, på suicidpreventiva dagen, uppmärksammas hur självmord kan förebyggas på olika sätt. För Liberalerna och för oss i Region Stockholm är det prioriterade frågor. En viktig sak är den utbyggda primärvården: att snabbt få hjälp, inte bara av husläkare utan även av psykolog på sin vårdcentral, kan göra att också psykiska hälsoproblem uppmärksammas och behandlas i tid. En annan långsiktig förebyggande insats är utbildning av elever i skolor, självmedvetandeträning (YAM) för att lära sig känna igen tecken på psykisk ohälsa hos sig själv och andra barn och unga.

För de som behöver mer hjälp satsar vi på utbyggd och upprustad psykiatri – det blir bland annat nya avdelningar och en upprustning av vårdmiljön på Nacka sjukhus. Personer med svårare psykisk ohälsa och sjukdom kan också numera få s.k. självvald inläggning – den som kan, kan bo hemma men om man känner behov av vård på avdelning kan man snabbt läggas in igen. Det är förstås bra om fler kan ha ett så fungerande vardagsliv som möjligt.

I akuta fall har vi också stärkt insatserna med Sveriges första ”psykiatriambulans” – PAM (psykiatrisk akutmobilitet) har nu rullat några år, hunnit få flera priser, och räddat många med akut psykisk sjukdom – många av dem suicidnära. Helst ska vi förstås försöka hjälpa alla tidigare än så, men i det akuta skedet är PAM en stor tillgång och angelägen förbättring.

Vår vision är noll självmord – att ingen ska behöva känna sin situation så hopplös att man hellre väljer att avsluta sitt liv. Det är ingen lätt uppgift. Psykisk sjukdom har ibland en dålig prognos, men vi, både inom Liberalerna och i Region Stockholm ska fortsätta göra allt vi kan.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821