oktober 10, 2021
ASIH ger svårt sjuka patienter livskvalitet
Sjukvård & hälsa

Svårt sjuka får vård i trygg hemmiljö

För den som har en svår sjukdom kan det betyda mycket att få vara i den välbekanta hemmiljön i stället för att ligga inlagd på sjukhus. Tack vare det som kallas avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) är detta möjligt.

ASIH innebär att du får kvalificerad vård i hemmet, t.ex. att provtagningar, behandlingar och stödsamtal kan ske hemifrån så att man slipper onödiga och påfrestande resor till sjukhus eller vårdcentraler. ASIH-vård är alltid ett val som görs av patienten. (Läs mer om ASIH på Vårdguiden.)

Svenska Dagbladet berättar idag om hur ASIH kan ge patienter möjlighet till mer livskvalitet under sjukdomstiden. Marie Svensson, som är kurator, förklarar att de som är svårt sjuka ofta drabbas av ångest och oro, men de som är trygga i sin situation har mer sällan ångest. När man vårdas i hemmet är det lättare att ta vara på de dagar man mår bättre, kanske genom att åka till sommarstället eller greja i garaget.

Även för anhöriga kan ASIH-vård vara en trygghet. “Bara att doktorn kommer och sitter här i tre timmar och pratar med oss! Man blir lugn, det får bort oron”, förklarar Ulla Lundqvist, vars make valt att bli vårdad i hemmet.

Inom Folkpartiet tror vi att ASIH kommer att spela en viktig roll inom framtidens sjukvård. Detta får också stöd av den rapport om Framtidens hälso- och sjukvård som landstinget presenterade i våras, och som landstingsfullmäktige nu fastslagit som framtidsstrategi. I Alliansens budget för landstinget anges också att fler patienter bör få möjlighet att vårdas i hemmet genom ASIH. Vi vill också utreda möjligheten att öka patienternas inflytande över vården genom att införa vårdval på området.

ASIH är ett exempel på utveckling av vården där patientens behov och önskemål sätts i första rummet, där vårdens resurser används effektivt och där sjukvården blir något annat än att ligga i en trist sjukhussal. Det är ett steg mot framtidens sjukvård!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1736