Svenska akademiens högtidssammankomst

Snart börjar Svenska Akademiens högtidssammankomst i Börssalen.