september 09, 2023
Tunnelbana
Sverigeförhandlingen om framtidens trafikinvesteringar har nått Stockholmsregionen. Många spännande projekt är i stöpsleven. Det viktigaste för oss liberaler är att vi får största möjliga nytta för pengarna (och då landar vi bland annat i tunnelbanan och Spårväg syd).

Stockholms trafiksystem är i princip alltid under diskussion. Det är inte konstigt, i en så kraftigt växande region som vår. Vi stockholmare blir fler och då måste vi bygga ut infrastrukturen, helt enkelt. För att göra det smart och få resurserna att räcka länge gäller det att vi trimmar och bygger vidare på den trafikapparat vi redan har. Allt som finns måste fungera optimalt, och det kräver också ständiga satsningar och justeringar. Sådant ägnar vi mycket tid och resurser åt i landstinget. Men även nya investeringar, nya spår och en del vägar, behövs. Där behöver landstinget och kommunerna samarbeta med staten, och dela på notan. Att trafiken fungerar smidigt, att vi kan resa miljövänligt, bygga fler bostäder och skapa nya jobb i Stockholms län är viktigt för hela Sverige.

När Sverigeförhandlingen om trafiken presenterar sina bud för Stockholmsregionen finns många spännande projekt. Vi liberaler var tidiga med att lyfta fram utbyggnad av tunnelbanan, bland annat till Täby – och vi har envist försvarat vikten av Spårväg syd. Den sistnämnda spårvägen är ett tydligt exempel på hur nya trafiksatsningar, inte minst på spår, skulle kunna skapa helt nya samband och resvägar. Då uppstår nya möjligheter för människors resor och kontakter, liksom för företagsetableringar och bostadsbyggande.

Fler intressanta projekt nämns alltså i Sverigeförhandlingen: Tunnelbana till Täby – eller Roslagsbanan till Centralen; tunnelbana till Lidingö; tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö (ytterligare en strategisk ny förbindelse ”på tvären” som kan ge stora optimeringsfördelar i trafiksystemet). På vägsidan har vi liberaler länge varit förespråkare av en östlig förbindelse, för att fullborda Ringen runt stan. När Österleden äntligen byggs och knyter samman Norra och Södra länken, Värtan och Sickla, bör den självfallet också ha kollektivtrafik.

Det vi nu fått är ett underlag för kommande förhandlingar. Det kommer att bli en stor och viktig uppgift för oss i Stockholmsregionen att väga samman förslagen och argumentera för de nödvändiga infrastruktursatsningarna. Från mitt och Liberalernas perspektiv är det viktigt att eftersträva så mycket nytta som möjligt för skattepengarna. Nytta i form av förbättrad kollektivtrafik med ökad kapacitet som underlätta vardagen för människorna som lever här och dessutom bidra till en kraftfull bostadsbyggnad i regionen.

Läs mer om Liberalernas kommentarer från Sara Svanström i trafiknämnden och Malin Danielsson i kommunalpolitiska rådet: Liberalerna StockholmStockholmsbloggen.

 

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823