december 12, 2023
Jämställdhet Sjukvård & hälsa

Försvara kvinnors rätt till sina kroppar

Alla kvinnor i Sverige ska ha rätt att bestämma över sina egna kroppar. Aborträtten är en frihet som vi måste försvara. Då måste fler kvinnor få möjlighet till tidiga, säkra aborter – och sena aborter måste hanteras med stor omsorg. Det är orimligt att förlossnings- och barnläkare ska ställas inför att försöka rädda livet på…

Läs mer
Liberalerna

Rätten till fri abort angrips

Under senare tid har rätten till fri abort i vårt land angripits på nytt. Det är Ja till Livets ordförande Gunilla Gomér som går till attack. Det är förstås hennes uppgift som ordförande i den svenska antiabortföreningen att kritisera just aborterna. Men sättet hon gör det på är minst sagt anmärkningsvärt. Hennes ord får dessutom…

Läs mer