Äldreomsorg

Idag tog jag tunnelbanan till Kista för att kampanja lite med mina folkpartikompisar. Vi delade ut information om hur vi vill utveckla vården och omsorgen för äldre. För landstingets del förespråkar vi en utbyggnad av geriatriken (äldresjukvården). En annan fråga som berör många äldre är mat och måltider i vården. En stor andel av de äldre lider av undernäring och för att komma till rätta med det behöver vi lyfta frågan om mat och måltider ytterligare. Folkpartiet föreslår också en förbättrad kontroll och uppföljning av all äldreomsorg – såväl kommunalt driven som den som drivs av privata aktörer. Det är alltid kul att vara ute bland människor och prata politik!

Ann-Katrin Åslund och jag sprider liberala budskap i Kista!

Read more

Idag kan man läsa i Svenska Dagbladet att Stockholms stad inte kommer att omvandla alla sericehus till trygghetsboenden. Det är ett klokt beslut och det har också varit FPs linje så jag kan tänka mig att FP-gruppen i fullmäktige är lite extra glada just i dag. Trygghetsboende är ett bra alternativ för många äldre, men det är servicehus också. Att omvandla alla servicejus till trygghetsboenden ökar inte de äldres trygghet och valfrihet. Att däremot satsa på flera alternativa boendelösningar för de äldre stockholmarna är en viktigt framtidsfråga. Utbudet av oika boendeformer måste förstås spegla de äldres egna önskemål och behov. Ann-Katrin Åslund och Abit Dundar som uttalar sig i artikel tillhör de som engagert sig stark för äldreomsorgen i staden.

”Mamma” till idén om trygghetsboenden är FPs riksdagsledamot Barbro Westerholm, som ledde äldredelegationen på statlig nivå. Hon betonar i artikeln att avsikten med hennes förslag inte var att ersätta andra befintliga boendeformer utan att skapa ett ytterligare alternativ. Det är bra att man nu vänder åter till hennes ursprungsidé.

En väl fungerande äldreomsorg är förstås ett viktigt led i hela den vårdkedja som behövs för äldre när de blir sjuka. Då måste landstingens sjukvård och kommunernas äldreomsorg, oavsett om den ges med hemtjänst i den egna bostsaden, ett trygghetsboende eller i någon form av äldreboende med mer omfattande omsorgssinsatser.

Read more

Idag har Ann-Katrin Åslund, min kampanjkompis i Spånga, presenterat sitt och folkpartiets förslag om att äldre ska få mer makt över sin vardag, även när man behöver flytta till någon form av äldreboende. Tanken är att äldre människor ska få fortsätta forma sin vardag även när man behöver mer hjälp i dagliga livet. Se ABC-inlsaget här.

Read more