december 12, 2023
Kultur

Landstingets budgetdebatt är igång

Idag inleder landstinget sitt budgetsammanträde. Det är budget för 2012 som står på agendan. Alliansgruppledarna har idag en artikel på DN Stockholmsdebatt som tar upp viktiga framtidssatsningar. Läs den här. Även Alliansens ledande trafikpolitiker skrivera artiklar idag. I Svenska Dagbladet kan man läsa om stora kollektivtrafiksatsning och tidigarelagd t-banesatsning. Läs här. Budgetbehandlingen inleddes med en…

Läs mer