Film Stockholm

Idag inleder landstinget sitt budgetsammanträde. Det är budget för 2012 som står på agendan. Alliansgruppledarna har idag en artikel på DN Stockholmsdebatt som tar upp viktiga framtidssatsningar. Läs den här. Även Alliansens ledande trafikpolitiker skrivera artiklar idag. I Svenska Dagbladet kan man läsa om stora kollektivtrafiksatsning och tidigarelagd t-banesatsning. Läs här.

Här står jag i talarstolen i landstingsfullmäktige.

Budgetbehandlingen inleddes med en allmänpolitisk debatt. Jag tog upp kulturens betydelse för en stark utveckling i Stockholmsregionen. Jag sa ungefär så här:

Ordförande, fullmäktige. Kulturen i en region. Dess omfattning, mångfald och kvalitet utgör en viktig del i hur en region uppfattas och hur attraktiv den är.

Ordförande. Helt uppenbart växer Stockholm så det knakar. Vi måste utveckla vården och trafiken för att möta behoven. Men i denna debatt vill jag dock främst lyfta fram en helt annat men mycket central fråga för vårt läns attraktivitet och förmåga att vara attraktiv för alltfler stockholmare – ett livaktigt och starkt kulturliv av hög kvalitet. Låt oss för ett ögonblick begränsa kulturens roll till en kraft i regionutvecklingen. Den rollen är nämligen inte försumbar. Låt mig ta filmen som exempel. I början av detta år beslutade landstingsstyrelsen att göra det möjligt för fler filminspelningar i landstingets lokaler. Därmed bidrog vi konkret för att säkerställa att fler inspelningar av Hollywoodversionen av Millenniumtrilogin sker i Stockholm. Vad spelar det då för roll om stora filmproduktioner spelas in här hos oss?

De svenska Millenniumfilmerna har genererat en stor ekonomisk nytta för stockholmsregionen när det gäller såväl marknadsföring, sysselsättning, handel och besöksnäring. En utvärdering som kom tidigare i år visar att den ekonomiska nyttan uppgår till cirka 1 miljard kronor.

Continue reading Landstingets budgetdebatt är igång

Read more

Igår var jag på tioårskalas. Det är Film Stockholm som jubilerar. Landstinget är starkt engagerat i Film Stockholm. Det blev förstås en glad fest, det blir ju så när det finns mycket att fira. Jag fick tillfälle att säga något om Film Stockholm och kulturpolitiken. Jag sa ungefär såhär:

Tio år av strategiskt, framåtsyftande och ambitiöst arbete med film i Stockholm. Det är vad vi firar idag, när Film Stockholm är jubilaren. Som ett regionalt resurscentrum har Film Stockholm spelat en stor roll för att utveckla vår region som en attraktiv plats för film. Och arbetet har varit framgångsrikt.

Med samverkan som ledord verkar Film Stockholm med stor list i vår region, som ju både har ett dynamiskt kulturliv och dessutom en kraftig tillväxt i både befolkningsstatistiken och i ekonomiska termer. Det är en spännande miljö, men den ger också en utmaning för oss som vill att kvalitetskultur, och inte minst film, ska finnas tillgänligt för alla. Genom att odla goda kontakter och knyta starka nätverk med olika aktörer inom kommunerna i länet, med filmbranschens olika aktörer och många andra har Film Stockholm vuxit fram som en stark kraft för filmkonstens tillgänglighet. Det är ett viktigt uppdrag!

Continue reading Film Stockholm 10 år!

Read more