Filmbasen

Idag har jag besökt Filmbasen i Alby. Det händer mycket spännande inom filmen i Stockholmsregionen just nu och Filmbasen är på sätt och vis händelsernas centrum. De samlar den unga filmgenerationen som växer upp i länet. I kulturnämnden kommer vi att ha en intressant diskussion under hösten om hur vi kan bidra till att stärka filmen ytterligare. Det finns behov av att ge unga filmare bättre möjligheter att utvecklas vidare. Läs mer om Filmbasen här.

Här står jag nedanför en fin skylt tillsammans med Kerstin Olander Joakim Blendulf som båda jobbar för Film Stockholm

Read more

Idag inleder landstinget sitt budgetsammanträde. Det är budget för 2012 som står på agendan. Alliansgruppledarna har idag en artikel på DN Stockholmsdebatt som tar upp viktiga framtidssatsningar. Läs den här. Även Alliansens ledande trafikpolitiker skrivera artiklar idag. I Svenska Dagbladet kan man läsa om stora kollektivtrafiksatsning och tidigarelagd t-banesatsning. Läs här.

Här står jag i talarstolen i landstingsfullmäktige.

Budgetbehandlingen inleddes med en allmänpolitisk debatt. Jag tog upp kulturens betydelse för en stark utveckling i Stockholmsregionen. Jag sa ungefär så här:

Ordförande, fullmäktige. Kulturen i en region. Dess omfattning, mångfald och kvalitet utgör en viktig del i hur en region uppfattas och hur attraktiv den är.

Ordförande. Helt uppenbart växer Stockholm så det knakar. Vi måste utveckla vården och trafiken för att möta behoven. Men i denna debatt vill jag dock främst lyfta fram en helt annat men mycket central fråga för vårt läns attraktivitet och förmåga att vara attraktiv för alltfler stockholmare – ett livaktigt och starkt kulturliv av hög kvalitet. Låt oss för ett ögonblick begränsa kulturens roll till en kraft i regionutvecklingen. Den rollen är nämligen inte försumbar. Låt mig ta filmen som exempel. I början av detta år beslutade landstingsstyrelsen att göra det möjligt för fler filminspelningar i landstingets lokaler. Därmed bidrog vi konkret för att säkerställa att fler inspelningar av Hollywoodversionen av Millenniumtrilogin sker i Stockholm. Vad spelar det då för roll om stora filmproduktioner spelas in här hos oss?

De svenska Millenniumfilmerna har genererat en stor ekonomisk nytta för stockholmsregionen när det gäller såväl marknadsföring, sysselsättning, handel och besöksnäring. En utvärdering som kom tidigare i år visar att den ekonomiska nyttan uppgår till cirka 1 miljard kronor.

Continue reading Landstingets budgetdebatt är igång

Read more

Filminspelning

Idag lanserar Filmbasen/Film Stockholm (som är landstingets verksamhet) och Filmregion Stockholm–Mälardalen tillsammans med teknikföretagen Dagsljus, The Line och STOPP en ny form av stöd: Teknikcheckar.

Samarbetet kring teknikcheckarna har skapats för att stärka stödet till kort- och dokumentärfilm i huvudstadsregionen. Fler företag är välkomna att ansluta sig till samarbetet.

Teknikcheckarna består av sponsring från teknikföretagen i form av professionell utrustning och postproduktion. Det sammanlagda värdet uppgår till minst 1,3 miljoner kronor. Teknikcheckarna kommer framför allt att ges till unga regissörers filmprojekt och/eller till projekt med nyskapande inriktning.

Med start i augusti fördelas teknikcheckarna till ett antal kort- och dokumentärfilmsprojekt i Stockholm–Mälardalsregionen under 2011, genom Filmbasen, Film Stockholms centrum för ung talangutveckling. Därefter utvärderas satsningen för att se hur man tillsammans kan gå vidare.

Jag är väldigt glad över detta samarbete med den privata teknikbranschen som ger möjlighet för fler unga filmskapare att tidigare närma sig den professionella filmen. Självklart hoppas jag att fler företag i branschen ska se möjligheterna i att stödja framtidens filmskapare och vilja delta i samarbetet.

Stort tack till alla som möjliggjort detta samarbete!

Här är jag tillsammans med några av dem som möjliggjort samarbetet.

Bakgrundsfakta om samarbetsparterna

  • Dagsljus AB startades 1991 och är idag ett av Skandinaviens största uthyrningsbolag för filmproduktionsutrustning. De finns i Stockholm (Västberga och Filmhuset) och i Göteborg, Ystad och Haparanda.
  • STOPP, som har kontor i Stockholm och Los Angeles, är Sveriges enda full-service postbolag som kan erbjuda en premium end-to-end service från idé till färdig produkt.
  • The Line är ett nytt digitalt postproduktionshus som vill revolutionera branschen genom att flytta delar av produktionsprocessen ut på nätet. De erbjuder full-service inom grading, vfx, ljudmix och offline.
  • Filmbasen är mötesplatsen för ung film- och talangutveckling i Stockholms län beläget i Alby och drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun.
  • Filmregion Stockholm-Mälardalen (FRSM) är ett samarbete mellan offentlig och privat sektor för att stimulera filmproduktion i regionen.

Läs även Filmnyheterna.se: 1,3 miljoner till talanger på väg in i filmbranschen

Uppdatering: Anders Ekegren bloggar också om ämnet.

Read more