december 12, 2023
Sjukvård & hälsa

Vårdens ansvar och det egna

DNs huvudledare i dag tar upp frågan om vart gränser går mellan vårt gemensamma ansvar för varandra genom den offentligt finansierade vården och det egna ansvaret. Sjukdomar och olyckor som är mer eller mindre självförvållade kanske bör bli ett större ansvar för den enskilde, i alla fall ser DN denna idé som framväxande i samhället. Personligen…

Läs mer