juli 07, 2024
Kultur

Kulturnämnden har satt igång arbetet för hösten

Igår ledde jag kulturnämndens första sammanträde för säsongen. Det är alltid intressanta möten med engagerade ledamöter från alla partier. Vid detta sammanträde behandlade vi framförallt delårsbokslutet för nämnden. Kulturnämndens ekonomiska läge följer helt planen enligt budget och det känns förstås bra att det hela flyter på som planerat. Snart sparkar kulturlivet igång hösten på allvar…

Läs mer