december 12, 2021
Stockholms läns landsting

43 nya tjänster för ST-läkare

Med en växande befolkning, fler äldre och förestående pensionsavgångar behöver vi fler läkare i framtiden. Då behövs det fler läkare. Därför tillsätter landstinget nu ett utökat antalet ST-tjänster för blivande specialistläkare. Totalt tillkommer 43 nya ST-tjänster tillkommer under 2011. Utökningen sker framförallt inom allmänmedicin, geriatrik och psykiatri. Med runt 30.000 nya invånare i länet varje…

Läs mer