januari 01, 2022
Sjukvård & hälsa

Vårdplatser – en nationell angelägenhet

Att sjukvårdens resurser används på bästa sätt och att frigöra fler vårdplatser och utöka där det behövs är inte bara en aktuell fråga i Stockholms läns landsting, utan i hela landet. Birgitta Rydberg och jag ger några förslag på hur vi kan ta itu med vårdplatsfrågorna i hela landet. Det är påfallande att det som är…

Läs mer