kollektivtrafik

Roger Smeby är en av konstnärerna vars verk ”Rallarrosorna” vi nu kan se på Slussen just nu. Bild från filmen om honom som finns på YouTube.
Foto: Karl-Oskar Gustafsson.

30 år med Konstväxlingar – fortsätter under 2021

Den första konstväxlingen visades på Slussen 1990. Med andra ord firade projektet 30 år under 2020, vilket har gjort att det sedan förra året pågått en jubileumsutställning som fortsätter under 2021 efter en pandemipaus.

Konstväxlingar är ett format för tillfälliga utställningar i Stockholms tunnelbana. Det avser sammanlagt sju stationer; Gärdet, Slussen, Mariatorget, Zinkensdamm, Skanstull, Fridhemsplan och Odenplan. Med andra ord kompletterar Konstväxlingar den permanenta konsten på stationerna som har gjort Stockholms tunnelbana världsberömd.

Trots pandemitider har säkerligen många stockholmare hunnit se några av de utställningar som går under namnet Tänkbara världar. Tematiken fångar upp dagsaktuella frågor om vardag, miljö, klimat och samhällets utveckling. Med resenären och medborgaren i fokus visas en dynamisk bredd av konstnärer och konstverk, som lyfter fram det poetiska i vår faktiska vardag och skissar på vägar till andra, nya scenarion i våra liv. Det hela är en spegling av den mångfald av pendlare och besökare som finns i tunnelbanan, och som tillsammans bildar detta kollektiva rum. 

Med anledning av pandemin har kollektivtrafikens konstvisningar, invigningar och presentationer av konsten fått ställas in. Men trots det fortsätter arbetet med Konstväxlingar. Ett exempel är videokonsten på Skanstulls tunnelbanestation som sedan nyligen visade klimatmedveten videokonst av I Will Benedict. Det är den andra av fyra utställningar på Skanstulls tunnelbanestation – så fler utställningar kommer under 2021! 

Med pandemin följer rekommendationen om att undvika kollektivtrafiken i den mån det går. Men för att tillgängliggöra Konstväxlingar har Region Stockholm producerat ett antal filmer om några av de utställningar som finns i tunnelbanan; i detta fall på Zinkensdamm, Slussen och Odenplan. I filmerna hör vi konstnärerna själva berätta om sina utställningar, inte minst Roger Smeby och Rallarrosorna som består av 41 konstavlor utspridda över Slussens två spårsidor.

I de fall där vi måste resa i kollektivtrafiken och följaktligen passerar någon av dessa tunnelbanestationer, så hoppas jag att konsten får oss att stanna upp och plocka upp nya tankar på resans gång. På det sättet skapar Konstväxlingar – och konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer i stort – ett mervärde för invånaren.

Read more

Tunnelbana

Stockholms tunnelbanenät är själva hjärtat i Stockholms kollektivtrafik. Senast tunnelbanan byggdes ut var 1994, när Skarpnäcks station invigdes. Sedan dess har Stockholm växt ordentligt – i nuläget ökar Stockholmsregionens befolkning med 35 000–40 000 invånare om året. Det är hög tid att även tunnelbanan byggs ut.

Att förlänga blå linjen, som idag slutar abrupt i Kungsträdgärden, är ett logiskt komplement till dagens trafiksystem. Detta skulle även ge nya stationer på östra Södermalm och i Hammarby sjöstad, vilket kan bidra till avlastning av Slussen och Gullmarsplan.

En förlängning av blå linjen till Nacka finns med i Stockholmsöverenskommelsen, men bortom den finansieringsplan som sträcker sig till 2020. Folkpartiet har tidigare förespråkat att Nackabanan tidigareläggs. Idag skriver Erik Ullenhag, ordförande i Folkpartiets länsförbund, och Birgitta Rydberg, vice ordförande för Folkpartiet i Stockholms stad, att de begär mandat från Folkpartiet i Stockholms län att börja förhandla kring en finansiering och utbyggnad av blå linjen.

Jag välkomnar förstås det här initiativet. En utbyggnad av tunnelbanan behövs, men vi kan inte nöja oss med att dra streck på en karta utan vi måste också ha en seriös diskussion om finansieringen. En tunnelbana till Nacka beräknas kosta drygt 11 miljarder, och detta måste landstinget, kommunerna och staten samarbeta kring.

Read more

Idag har vi dragit igång ett nytt led i vår valkampanj lokalt i Spånga. Vi berättar om våra planer för att rusta Spånga station. Att det finns ett stort behov av detta står nog klart för alla som, liksom jag, åker pendeltåg dagligen.

Egentligen handlar frågan om något större än bara vår slitna och opraktiska station i Spånga. Den handlar om att det måste bli enklare och trivsammare att resa kollektivtivt. Och det handlar om att vi inte får stagnera i utvecklingen av ytterstadens områden. Spånga växer och under senare år har många nya bostäder adderats till området. Många nya Spångabor har flyttat in i ett område som egentligen ligger perfekt ur kommunikationssynpunkt men ändå tvingas de gå en omväg för att komma till tåget som stannar bara ett stenkast från deras ytterdörrar. Stationen saknar dessutom regnskydd över delar av perrongen och den befintliga uppgången är ofta rätt otillgänglig eftersom rulltrappan alltför ofta står stilla. Det vill vi ändra på.

Read more

 

Nu kan vi summera år 2009 i landstinget. Och det kan vi göra med stolthet. Vi gick in i ett år med stor osäkerhet kring samhällsekonomin, med stor oro för den finanskris som då var ett faktum. Nu har vi facit och kan se att det gått bra för landstingets verksamheter. Landstingets ekonomi är stark. Resultatet blev plus 1,1 miljard kronor, vilket till och med är 300 mkr bättre än vi budgeterade för 2009. Det känns riktigt bra att alla verksamheter, inklusive sjukhusen, kunde summera ihop positiva ekonomiska resultat för året. 

Detta har dessutom skett samtidigt som många fler fått vård och rest med kollektivtrafiken. Såväl patienterna som resenärerna är dessutom nöjdare med verksamheten är tidigare. 

Tillgängligheten till vården har blivit betydligt bättre, vilket säkert är ett skäl till den ökade nöjdheten. Det finns idag fler mottagningar (+35) och fler husläkare (+120) att välja på. Dessutom har fler fått hjälp av psykolog. Många fler får också hjälp av kurator eller psykolog på vårdcentralerna. Dessa positiva förändringar är förstås ingen slump utan ett resultat av Vårdval Stockholm och den etableringsfrihet som råder. Här kan du läsa mer om landstingets årsredovisning.

Birgitta Rydberg  och Rasmus Jonlund bloggar också om detta.

Read more