november 11, 2021
Arbetsliv Stockholms läns landsting

Medarbetarfokus 2011

Idag fick jag Stockholms läns rapport om medarbetarna i organisationen – Medarbetarfokus 2011 med hälsobokslut – mitt postfack. Det är intressant läsning för den som vill veta mer om landstingsorganisationen ur ett personalperspektiv. Det finns bland annat en hel del intressanta siffror, för oss som gillar statistik. Landstinget hade den 31 december 2011 42995 medarbetare….

Läs mer
Arbetsliv Stockholms läns landsting

Sökes: 420 000 nya medarbetare…

Sveriges Kommuner och Landsting har presenterat sin nya prognos över kompetensbehovet i välfärdssektorn den närmaste åren. Sökes: 420 000 nya medarbetare – förskollärare, tekniker, undersköeterskor, sjuksköterskor osv  Det är bara att konstatera att vård- och omsorgssektorn är en framtidsbransch. I dag arbetar 223 000 personer inom hälso- och sjukvården i Sverige. 62 000 av dessa uppnår…

Läs mer