konst

Roger Smeby är en av konstnärerna vars verk ”Rallarrosorna” vi nu kan se på Slussen just nu. Bild från filmen om honom som finns på YouTube.
Foto: Karl-Oskar Gustafsson.

30 år med Konstväxlingar – fortsätter under 2021

Den första konstväxlingen visades på Slussen 1990. Med andra ord firade projektet 30 år under 2020, vilket har gjort att det sedan förra året pågått en jubileumsutställning som fortsätter under 2021 efter en pandemipaus.

Konstväxlingar är ett format för tillfälliga utställningar i Stockholms tunnelbana. Det avser sammanlagt sju stationer; Gärdet, Slussen, Mariatorget, Zinkensdamm, Skanstull, Fridhemsplan och Odenplan. Med andra ord kompletterar Konstväxlingar den permanenta konsten på stationerna som har gjort Stockholms tunnelbana världsberömd.

Trots pandemitider har säkerligen många stockholmare hunnit se några av de utställningar som går under namnet Tänkbara världar. Tematiken fångar upp dagsaktuella frågor om vardag, miljö, klimat och samhällets utveckling. Med resenären och medborgaren i fokus visas en dynamisk bredd av konstnärer och konstverk, som lyfter fram det poetiska i vår faktiska vardag och skissar på vägar till andra, nya scenarion i våra liv. Det hela är en spegling av den mångfald av pendlare och besökare som finns i tunnelbanan, och som tillsammans bildar detta kollektiva rum. 

Med anledning av pandemin har kollektivtrafikens konstvisningar, invigningar och presentationer av konsten fått ställas in. Men trots det fortsätter arbetet med Konstväxlingar. Ett exempel är videokonsten på Skanstulls tunnelbanestation som sedan nyligen visade klimatmedveten videokonst av I Will Benedict. Det är den andra av fyra utställningar på Skanstulls tunnelbanestation – så fler utställningar kommer under 2021! 

Med pandemin följer rekommendationen om att undvika kollektivtrafiken i den mån det går. Men för att tillgängliggöra Konstväxlingar har Region Stockholm producerat ett antal filmer om några av de utställningar som finns i tunnelbanan; i detta fall på Zinkensdamm, Slussen och Odenplan. I filmerna hör vi konstnärerna själva berätta om sina utställningar, inte minst Roger Smeby och Rallarrosorna som består av 41 konstavlor utspridda över Slussens två spårsidor.

I de fall där vi måste resa i kollektivtrafiken och följaktligen passerar någon av dessa tunnelbanestationer, så hoppas jag att konsten får oss att stanna upp och plocka upp nya tankar på resans gång. På det sättet skapar Konstväxlingar – och konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer i stort – ett mervärde för invånaren.

Read more

Intresset för landstingets stora satsning på konst i samband med Nya Karolinska är stort. Det märks fö rmånga hör av sig om detta. En och annan ser ingen poäng med konst i sjukhusmiljöer (och kanske inte i övrigt heller?), andra har idéer om vilken kost som skulle kunna passa eller är själva konstnärer och vill medverka i NKS.

För mig är det viktigt att skapa en bra vårdmiljö och där kan konsten spela en stor roll. Det handlar, som jag ser det, om att skapa en mer mänsklig miljö än den kliniska sjukhusmiljön. Jag är övertygad om att vår hälsa och hur vi upplever vår situation påverkas avsevärt av den miljö vi vistas i.

För den som vill följa utvecklingen inom området konst i vården hittar mer information här. Du som är konstnär kan anmäla dig till Konstnärsbasen. Konstnärsbasen är Stockholms läns landstings digitala konstnärsarkiv där alla professionellt verksamma konstnärer ges möjlighet att presentera sin konst och sitt konstnärskap genom att skapa en egen profilsida med bilder och show reel/filmer, kontaktuppgifter och cv.

Du som är konstnär anmäl dig till konstnärsbasen

 

Dagens samhälle skrev för övrigt en artikel om konsten på NKS. tyvärr hittar jag den inte på nätet. Klicka på bilden så kan du läsa här:

Dagens samhälle

Read more

Det finns en lite konstskatt i det vackra gamla garnisonssjukhuset ritat av  arkitekten Carl Christoffer Gjörwell från 1834. Idag utgör huset landstingspolitikens centrum i Stockholms län. Dagens Nyheter skriver om konsten i Landstingshuset och den skrift som nyligen kommit i ämnet.

Av säkerhetsskäl kan inte huset vara så lättillgängligt som jag skulle önska. Men det går att boka visningar av konsten. Det finns också en resturang öppen för allmänheten som ger viss möjlighet att njuta av konsten. Dessutom finns flera av verken i landstingsparken. Passa på att titta lite extra när du har vägarna förbi någon gång.

Här är en bild från parken med ett verk av Aston Forsberg från 1922 (bilden har jag lånat från SLL.se)

Nedan är en bild från mitt eget arbetsrum. Verket är av konstnären Björne Selder och fotot gör det verkligen inte rättvisa. Hur som helst tycker jag mycket om biden. Den som vill se mer av Björne Selder kan gå till Norrmalmstorg och titta på hans Frihetens Källa i röd granit som uppfördes för att påminna oss om de baltiska folkens frihetsrörelse och de måndagsmöten som hölls på Norrmalmstorg under 90-talet.

De flesta konstverk som landstinget äger finns förstås i olika vårdlokaler. Våra sjukhus hyser många intressanta konstverk. Läs mer om det här.

Read more

Stockholmarna äger en fantastisk konstsamling som finns att se runt om i landstingets lokaler som sjukhus och vårdcentraler. Sammantaget har landstinget 72000 verk i sin samling. Konsten bidrar till att göra vårdmiljö mänsklig och värdig. Konsten kan, när den är som bäst, ge positiva upplevelser för oroliga och sjuka människor.

Idag skriver Dagens Nyheter om landstingets konstsamling och om att det tyvärr förekommer stölder och att det är problematiskt att få inventeringen av konsten  att fungera ordentligt. Rena stölder av verk måste förstås bli ett ärende för polisen. Frågan om rapportering av var varje enskilt konstverk finns är uppenbarligen en stor utmaning för landstingsorganisationen. För att tydliggöra ansvaret för detta blev ett av de första ärenden som jag tog tag i när jag tillträdde var att skärpa skrivningarna i landstingets reglemente för nämnder och styrelser.

I Nya reglementet för nämnderna står det:

”Kulturnämnden
Den nya politiska organisationen innebär att konstnämnden upphör, vilket medför vissa smärre ändringar i reglementet för kulturnämnden innebär bl.a. att kulturnämnden enbart ansvarar för anvisningar för inventeringen av landstingets konst. Respektive nämnd och styrelse ansvarar alltså för inventeringen av landstingets konst i enlighet med
kulturnämndens anvisningarKulturnämnden har tillsyn överlandstingets konstbestån.

Kulturnämnden ger landstingets övriga nämnder anvisningar om åtgärder för vård och underhåll av konstbeståndet. Kulturnämnden ansvarar enbart för anvisningar för
inventeringen av landstingets konst.”

Det är bra att landstingsfullmäktige tydliggjort ansvaret för inventering av konsten. Det borde göra det klarare för exempelvis vårdverksamheterna att se sin roll. Men också tydligare för  kulturnämnden som i sammanhanget måste ha en god dialog med de olika verksamheterna för att klargöra anvisningar och hitta smidiga modeller för rapportering om förändringar i konstbeståndet när det gäller till exempel i vilka rum de olika verken finns.

Jag vet inte om vi någonsin kommer att kunna säga att vi har total kontroll på  var varje konstverk befinner sig. Det är mycket som hänger på hur enskilda människor hanterar frågan. Om någon uppskattar en målning så mycket att man vill ta den med sig när man byter arbetsrum så är det förstås bra att konsten tagit plats i människans hjärta. Men samtidigt måste man minnas att ägaren till konsten är någon annan – nämligen alla invånarna i vårt län. Av respekt för dem måste man komma ihåg att registrera vart verket flyttas. Att ta med sig konst när man byter arbetsplats eller slutar jobba är naturligtvis inte tillåtet.

Read more

Förre statsministern Göran Persson ska avbildas i form av en skulptur. Några surisar gnäller över detta och tycker inte att han förtjänar det samt att det kostar för mycket. Jag tycker de har fel.

Det är fint om landets statsminister och andra människor som åtagit sig tungt ansvar för vårt land kan hedras på olika sätt, även om jag inte alls delar hans vision om hur samhället bör vara ordnat. Att hedra någon med ett konstverk är fint tycker jag. Och i vårt land väntar vi förstås tills man lämnat sina tunga uppdrag innan man får stå staty. Så är det inte överallt på klotet. Visst kostar det en del, men det får man se som en investering. Konstverkets värde består och utvecklas förhoppningsvis med tiden.

Hur som helst. Det blir Kajsa Mattas som får göra skulpturen. Ett utmärkt val av konstnär. Min erfarenhet av henne är genom de fantastiska skulpturerna som finns i Årummet i Uppsala. Min absoluta favorit är Jona, som i hennes verk fortfarande befinner sig i valfiskens buk. Det är en stor bronsskulptur som man gärna slår sig ned på vid Fyrisån. Om vintern är den behagligt uppvärmd.

Kajsa Mattas har också gjort skulpturen Teresa, som speglar den spanska ordensreformator och klostergrundare. Hon dyker med öppet ansiktet rakt ner i vattnet. Jag ser det som en bild av Teresas mänskliga förmåga att trotsa svårigheter, att våga lita på att sina idéer bär. Mycket inspirerande!

Stockholmare behöver inte åka tåget (som om det överhuvudtaget vore möjligt i dessa tider…) till Uppsala. Kajsa Mattas skulpturer finns också bland annat i Cityterminalen.

Read more