december 12, 2023
Liberalerna Sjukvård & hälsa Stockholms läns landsting

Kortare köer i Stockholm

Fyra år med FP = Kortare vårdköer! Sedan slutet av förra mandatperioden – 2006 – är vårdköerna kapats i Stockholms län. Vårdval Stockholm har varit huvudnyckeln till det framgångsrika resultatet. I dag är det också mer ordning och reda på registreringen av väntande patienter i Stockholms vårdköer. Numera kan vi också se vilka som väntar…

Läs mer