oktober 10, 2021
Stockholms läns landsting

43 nya tjänster för ST-läkare

Med en växande befolkning, fler äldre och förestående pensionsavgångar behöver vi fler läkare i framtiden. Då behövs det fler läkare. Därför tillsätter landstinget nu ett utökat antalet ST-tjänster för blivande specialistläkare. Totalt tillkommer 43 nya ST-tjänster tillkommer under 2011. Utökningen sker framförallt inom allmänmedicin, geriatrik och psykiatri. Med runt 30.000 nya invånare i länet varje…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

Fler läkarbesök med vårdval Stockholm

Nyligen kom en rapport som visar att antalet läkarbesök ökar, särskilt i socialt utsatta områden. I Spånga-Tensta har besöken mellan 2007 och 2009 ökat med 34 %. Tillgängligheten till vården blir alltmer jämlik . Totalt görs 4,08 läkarbesök per person i vår stadsdel (husläkarbesök, akutsjukvård, privatläkare, psykiatri, BVC och MVC). Att skapa jämlik tillgång till vård…

Läs mer