Landstingsfullmäktige

Idag sammanträder landstingsfullmäktige. På dagordningen står bland annat årsredovisningen för 2010. Det ekonomiska årsbokslutet ser bra ut. Alla våra sjukhus och även SLSO klarar sina  budgetar med god marginal. Det gör att vi står väl rustade att möta framtida utmaningar.

Ett av våra viktiga mål i landstinget är att vi ska ha stolta medarbetare. Som personallandstingsråd gläds jag förstås åt att medarbetarindex fortsätter att stiga och uppgår nu till 75. Sjukfrånvaron fortsätter att minska och uppgår under 2010 till 5,4. Vi har en bit kvar till vi kan vara helt nöjda, men har kommit en bra bit på väg.

Särskilt bra känns förstås bokslutet mot bakgrund av att väljarna också verkar gilla det vi gör. Alliansen fick som bekant förnyat förtroende att fortsätta utveckla hälso- och sjukvården i Stockholms län.

Read more

Dagens landstingsfullmäktige inleddes på ett lite högtidligt sätt genom om min landstingsrådskollega Stig Nyman (KD) delade ut bemötandepriset.

Priset är till för att uppmuntra och belöna initiativ som förbättrar bemötandet av människor med funktionsnedsättning och ökar den fysiska och kommunikativa tillgängligheten till landstingets olika verksamheter.

Representanter för Diabetscentum SÖS tar emot bemötandepriset

Priset består av ett diplom, en vacker skulptur i miniatyr av Carl Milles samt en prissumma om 100.000 kronor. Dessutom får vinnaren arrangera ett seminarium för att närmare presentera sin verksamhet.

I år gick priset till Diabetscentrum Södersjukhuset. De har cirka 2.000 patienter per år  på sin mottagning och sin dagvård.

Juryns motivering lyder:

Diabetscentrum tilldelas Bemötandepriset för sitt framgångsrika arbete med patientmedverkan. Genom att utforma ettkonskapsspel ger Diabetescentrum patienterna redskap för framtiden och skapar ökad förståelse och delaktighet i vården. Detta har ett stort värde för människors förmåga att klara av att leva med sin sjukdom. Diabetscentrum arbetssätt innebär att b emötande och tillgängligheten till vården förbättras.”

Kris- och samtalsmottaningen för anhöriga, Habilitering & Handikapp, Stockholms läns sjukvårdsområde fick ett hedersomnämnade för sitt fina arbete. Även SL uppmäksammandes genom ”Årets uppmuntran” för sitt sätt att utveckala tillgänglighet och information.

Det känns fint att landstingsfullmäktige på detta sätt kan uppmärksamma viktiga insatser för att utveckla arbetet med bemötandefrågan.

Read more