december 12, 2023
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Landstingsfullmäktige

Idag sammanträder landstingsfullmäktige. På dagordningen står bland annat årsredovisningen för 2010. Det ekonomiska årsbokslutet ser bra ut. Alla våra sjukhus och även SLSO klarar sina  budgetar med god marginal. Det gör att vi står väl rustade att möta framtida utmaningar. Ett av våra viktiga mål i landstinget är att vi ska ha stolta medarbetare. Som…

Läs mer
Sjukvård & hälsa Stockholms läns landsting

Landstingsfullmäktige – bemötandepriset

Dagens landstingsfullmäktige inleddes på ett lite högtidligt sätt genom om min landstingsrådskollega Stig Nyman (KD) delade ut bemötandepriset. Priset är till för att uppmuntra och belöna initiativ som förbättrar bemötandet av människor med funktionsnedsättning och ökar den fysiska och kommunikativa tillgängligheten till landstingets olika verksamheter. Priset består av ett diplom, en vacker skulptur i miniatyr av…

Läs mer