Mat och måltider

Idag tog jag tunnelbanan till Kista för att kampanja lite med mina folkpartikompisar. Vi delade ut information om hur vi vill utveckla vården och omsorgen för äldre. För landstingets del förespråkar vi en utbyggnad av geriatriken (äldresjukvården). En annan fråga som berör många äldre är mat och måltider i vården. En stor andel av de äldre lider av undernäring och för att komma till rätta med det behöver vi lyfta frågan om mat och måltider ytterligare. Folkpartiet föreslår också en förbättrad kontroll och uppföljning av all äldreomsorg – såväl kommunalt driven som den som drivs av privata aktörer. Det är alltid kul att vara ute bland människor och prata politik!

Ann-Katrin Åslund och jag sprider liberala budskap i Kista!

Read more

I fredags fortsatte studieresan till Skåne. Kristianstads sjukhus tog emot oss och berättade om sitt arbete för att utveckla sjukhusmaten.

Vi blev också bjudna på lunch och självklart åt vi samma rätter som patienterna erbjöds för dagen. Kalkon med potatisgratäng och till detta sallad förstås.

Det fina med sjukhusets arbete så här långt är att de övergått till att laga alltmer av maten från grunden och halvfabrikaten har blivit färre. De jobbar nu vidare för att minska svinnet som tyvärr är ganska stort (mellan 15 och 30 procent). De inför också näringsscreening av alla patienter från 65 års ålder och syftet är att fånga upp personer som är i riskzonen för näringsbrist.

Maten serveras på brickor som görs i ordning i köket och transporteras till patienterna.

Såhär transporteras maten ut till avdelningarna från köket.

Mediaintresset var stort så du kan läsa här och här om vårt besök.

Därefter åkte vi åter hem till  Stockholm fulla med nya insikter och inspiration kring hur måltiderna i Stockholms sjukvård kan utvecklas.

Snygg hatt är ett måste i köket.

Okej, slutligen måste jag förstås bjuda på en bild när jag har en skojig hatt på huvudet. Fåniga huvudbonader har förföljt oss genom de skånska och danska sjukhusköken. Nödvändigt av hygienskäl, men inte alldeles klädsamt.

Read more

Det börjar bli dags att samla ihop landstinget till ett beslut om vilka förutsättningar som ska ges för bra mat och måltider på vårt nya sjukhus – Nya Karolinska Solna, NKS. Svenska Dagbladet skriver om detta idag.

Inriktningen för måltidshanteringen i Stockholms läns landsting ska från och med nu vara att sjukhusen själva formar den måltidshantering som är bäst utifrån de lokala förutsättningarna och behov. Jag är övertygad om att de som känner sina patienter bäst också är bäst lämpade att besluta om hur måltiderna ska ordnas.

I Svd säger Gunnar Akner som är professor, överläkare och ordförande i Svensk förening för klinisk nutrition, att ”det  är synd att sjukhusmaten är en politisk fråga, när den egentligen borde skötas av sakkunniga. Dessutom finns få utredningar gjorda på vad som egentligen är bäst.” Jag kan bara hålla med. Besluten om måltidshanteringen ska fattas av sjukhusen själva och jag hoppas att den pågående måltidsutredningen ska ge svar på frågorna vilka modeller som lämpar sig i olika sammanhang.

Nya Karolinska ska självklart servera bra mat.

När det gäller NKS står vi dock inför ett viktigt politiskt beslut som kommer att få effekter på måltidshanteringen framöver, nämligen vilket sorts kök vi bestämmer att satsa investeringspengar på. I planerna finns en yta om 1 600 kvm avsatt för kök och man har skissat på ett mottagningskök. Med en sådan lösning blir Nya Karolinska sjukhuset hänvisade att beställa sin mat från någon annan aktör som transporterar maten till sjukhuset. Det tycker inte jag är tillräckligt bra.

Jag vill att vi bygger ett riktigt tillagningskök som gör det möjligt att laga mat inom sjukhusets väggar. Då ger vi sjukhuset större flexibilitet och förutsättningar att välja den måltidslösning som passar patienterna bäst. Det kan också vara en fördel att portionsförpackad mat slipper transporteras långa sträckor.

Hur sedan matfrågan organiseras blir upp till sjukhuset. De kan antingen laga mat i egen regi eller anlita någon annan för att göra jobbet. Det finns också flera olika modeller som används på sjukhus runt om i världen. Kanske väljer de en kombination av dessa modeller? Det viktiga är att sjukhuset själv gör en ordentlig analys av vilka behov som just deras patienter har, och väljer måltidslösning utifrån den analysen.

Utgångspunkten måste vara att måltiden är en del av vården, att patienten själv ska ha stort inflytande och att maten håller hög kvalitet. Det är inriktningen för den måltidsutredning som vi tillsatte i våras, och som nu arbetar för att ta fram riktlinjer för måltiderna inom Stockholms läns landsting. Utredningen kommer även ge förslag på måltidslösningar för Nya Karolinska.

Nu ska landstingets tjänstemän ta fram förslag på hur ett fullt utrustat kök på Nya Karolinska ska kunna förverkligas. När Nya Karolinska öppnar år 2016 kommer det att vara Sveriges modernaste sjukhus. Hela sjukhusets verksamhet kommer att präglas av ledorden ”patienten först”. På Nya Karolinska kommer den allra mest avancerade sjukvården att ges. Här ingår förstås maten som en naturlig del av vården, och givetvis ska samma höga ambitioner även gälla för måltiderna. Med ett riktigt tillagningskök skapar vi förutsättningar för det.

Read more

Patientmaten på våra sjukhus har varit livligt omdebatterad men jag tror egentligen att vi är rätt överens över partigränserna om att maten ska vara god, nyttig och säker och att patienterna ska få en bra måltidsupplevelse. Mat är en viktig del i vården, och måltiderna borde vara höjdpunkter i patientens dag på sjukhuset. Därför vill jag nu göra en nystart och bygga vidare på det viktiga arbete som gjorts med en ny, bred måltidsutredning.

Det blir en av det viktiga frågor som jag tänker lägga kraft på under den närmaste tiden. Nu när det är dags för Södersjukhuset och SLSO, som driver landstingets geriatrik och psykiatri, att göra sina matupphandlingar så går vi ifrån de centrala lösningarna och låter dem i stället styra själva. De ska inte vara bundna av den tidigare kostutredningen. Varje verksamhet känner sina egna patienter bäst och jag tror att patienternas behov möts bäst med lokala lösningar.

Maten har fått en rättmätigt mer central betydelse i vården. Fokus har varit på näringsinnehåll och hygienkrav, på ökad flexibilitet och valfrihet. Det har behövts, men nu går vi vidare och ser till hela måltidsupplevelsen. Varje rätt varje dag behöver inte ha exakt rätt näringsvärde. I den nya måltidsutredningen ska en mängd aspekter belysas, från matinnehåll över miljöeffekter till individuella behov utifrån t.ex. ålder och olika kulturell bakgrund. Utredningen ska ta del av goda exempel i omvärlden, och behandla såväl förslagen om hälsokök som den nya måltidspolicyn som ska ersätta kostpolicyn.

Den nya måltidsutredningen ska utöver näring och säkerhet/hygien belysa maten och måltiden ur brett perspektiv, t.ex:

  • maten och tillbehören
  • miljön, stämningen och de mänskliga mötena kring måltiderna
  • valmöjligheter – vad och när man ska äta
  • individuella behov – traditioner, helger, kulturell bakgrund, ålder osv.
  • hälsokök och andra möjliga koncept
  • omvärldsbevakning, att lära av goda exempel.

DN skriver om detta idag, men jag tror enbart i papperstidningen.

Uppdatering: Nu har även SvD intervjuat mig och skrivit en artikel som du hittar här. ABC har också skrivit och gjort ett inslag cirka 2 min 15 sek in i morgonens sändningen 17 januari. Läs även vad Dagens Medicin skriver.

Read more