juni 06, 2024
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Landstingsfullmäktige

Idag sammanträder landstingsfullmäktige. På dagordningen står bland annat årsredovisningen för 2010. Det ekonomiska årsbokslutet ser bra ut. Alla våra sjukhus och även SLSO klarar sina  budgetar med god marginal. Det gör att vi står väl rustade att möta framtida utmaningar. Ett av våra viktiga mål i landstinget är att vi ska ha stolta medarbetare. Som…

Läs mer