NKS

Intresset för landstingets stora satsning på konst i samband med Nya Karolinska är stort. Det märks fö rmånga hör av sig om detta. En och annan ser ingen poäng med konst i sjukhusmiljöer (och kanske inte i övrigt heller?), andra har idéer om vilken kost som skulle kunna passa eller är själva konstnärer och vill medverka i NKS.

För mig är det viktigt att skapa en bra vårdmiljö och där kan konsten spela en stor roll. Det handlar, som jag ser det, om att skapa en mer mänsklig miljö än den kliniska sjukhusmiljön. Jag är övertygad om att vår hälsa och hur vi upplever vår situation påverkas avsevärt av den miljö vi vistas i.

För den som vill följa utvecklingen inom området konst i vården hittar mer information här. Du som är konstnär kan anmäla dig till Konstnärsbasen. Konstnärsbasen är Stockholms läns landstings digitala konstnärsarkiv där alla professionellt verksamma konstnärer ges möjlighet att presentera sin konst och sitt konstnärskap genom att skapa en egen profilsida med bilder och show reel/filmer, kontaktuppgifter och cv.

Du som är konstnär anmäl dig till konstnärsbasen

 

Dagens samhälle skrev för övrigt en artikel om konsten på NKS. tyvärr hittar jag den inte på nätet. Klicka på bilden så kan du läsa här:

Dagens samhälle

Read more

Det börjar bli dags att samla ihop landstinget till ett beslut om vilka förutsättningar som ska ges för bra mat och måltider på vårt nya sjukhus – Nya Karolinska Solna, NKS. Svenska Dagbladet skriver om detta idag.

Inriktningen för måltidshanteringen i Stockholms läns landsting ska från och med nu vara att sjukhusen själva formar den måltidshantering som är bäst utifrån de lokala förutsättningarna och behov. Jag är övertygad om att de som känner sina patienter bäst också är bäst lämpade att besluta om hur måltiderna ska ordnas.

I Svd säger Gunnar Akner som är professor, överläkare och ordförande i Svensk förening för klinisk nutrition, att ”det  är synd att sjukhusmaten är en politisk fråga, när den egentligen borde skötas av sakkunniga. Dessutom finns få utredningar gjorda på vad som egentligen är bäst.” Jag kan bara hålla med. Besluten om måltidshanteringen ska fattas av sjukhusen själva och jag hoppas att den pågående måltidsutredningen ska ge svar på frågorna vilka modeller som lämpar sig i olika sammanhang.

Nya Karolinska ska självklart servera bra mat.

När det gäller NKS står vi dock inför ett viktigt politiskt beslut som kommer att få effekter på måltidshanteringen framöver, nämligen vilket sorts kök vi bestämmer att satsa investeringspengar på. I planerna finns en yta om 1 600 kvm avsatt för kök och man har skissat på ett mottagningskök. Med en sådan lösning blir Nya Karolinska sjukhuset hänvisade att beställa sin mat från någon annan aktör som transporterar maten till sjukhuset. Det tycker inte jag är tillräckligt bra.

Jag vill att vi bygger ett riktigt tillagningskök som gör det möjligt att laga mat inom sjukhusets väggar. Då ger vi sjukhuset större flexibilitet och förutsättningar att välja den måltidslösning som passar patienterna bäst. Det kan också vara en fördel att portionsförpackad mat slipper transporteras långa sträckor.

Hur sedan matfrågan organiseras blir upp till sjukhuset. De kan antingen laga mat i egen regi eller anlita någon annan för att göra jobbet. Det finns också flera olika modeller som används på sjukhus runt om i världen. Kanske väljer de en kombination av dessa modeller? Det viktiga är att sjukhuset själv gör en ordentlig analys av vilka behov som just deras patienter har, och väljer måltidslösning utifrån den analysen.

Utgångspunkten måste vara att måltiden är en del av vården, att patienten själv ska ha stort inflytande och att maten håller hög kvalitet. Det är inriktningen för den måltidsutredning som vi tillsatte i våras, och som nu arbetar för att ta fram riktlinjer för måltiderna inom Stockholms läns landsting. Utredningen kommer även ge förslag på måltidslösningar för Nya Karolinska.

Nu ska landstingets tjänstemän ta fram förslag på hur ett fullt utrustat kök på Nya Karolinska ska kunna förverkligas. När Nya Karolinska öppnar år 2016 kommer det att vara Sveriges modernaste sjukhus. Hela sjukhusets verksamhet kommer att präglas av ledorden ”patienten först”. På Nya Karolinska kommer den allra mest avancerade sjukvården att ges. Här ingår förstås maten som en naturlig del av vården, och givetvis ska samma höga ambitioner även gälla för måltiderna. Med ett riktigt tillagningskök skapar vi förutsättningar för det.

Read more

Landstingsfullmäktige har idag fattat ett historiskt beslut om det nya Karolinska sjukhuset. Det hela har varit lång och viktig process fram till idag, men än återstår år av arbete innan det nya sjukhuset står där färdigt att inviga. Dagens beslut har varit omgärdade av strikta sekretessbestämmelser och det känns mycket ovant för en förtroendevald att inte öppet debattera och diskutera viktiga frågor, men landstingets jurister har varit tydliga med vad man får och inte får yppa i detta sammanhang. Bäst att ligga lite lågt alltså…

Enigheten om den stora betydelse det nya sjukhuset kommer att få för stockholmarna är total över partigränserna. Det är ingen tvekan om att detta kommer att få positiva effekter för vården i vår region. Dagens debatt handlade istället om offentlig-privat samverkans- OPS-lösningars – för- och nackdelar.

Läs mer här

Read more