psykiatri

Kvacksalveriet måste stoppas, och den stora markknaden för psykologiska tjänster och ”behandling” av psykisk ohälsa behöver regleras. Det skriver idag Lars Ahlin och Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordförande i Sveriges Psykologförbund respektive Svenska psykiatriska föreningen, på SvD Brännpunkt.
 
Detta är en fråga som vi i Folkpartiet också lyft i flera sammanhang. Att skydda psykiskt sköra personer från kvacksalveri är en av punkterna i vårt sjukvårdspolitiska program. I dag kan vem som helst efter några dagars utbildning kalla sig för terapeut och ge behandling mot psykisk ohälsa. Risken är stor att psykiskt instabila personer far illa och inte får adekvat behandling.
 
Se gärna mina tidigare blogginlägg här och här, samt en debattartikel jag skrivit tillsammans med Barbro Westerholm, där vi kräver stopp för flum och humbug i psykvården.
 
”Vem som helst får i dag behandla och ställa diagnos vid psykisk sjukdom. Allmänhetens skydd mot oetisk och ofta skadlig användning av psykologisk och psykiatrisk kunskap är mycket bristfällig”, skriver Ahlin och Risö Bergerlind i sitt debattinlägg. ”Patienter som utsätts för alternativa behandlingar riskerar att inte få den hjälp de behöver och till och med skadas.”
 
Författarna har helt rätt. Jag tycker inte det är okej att vi låter kvacksalvare och humbugdoktorer fortsätta lura psykiskt sköra patienter. Kravet på sjukvårdslegitimation måste gälla även behandling av psykiska tillstånd!

Read more

Idag har jag varit på besök i två av landstingets viktiga och spännande verksamheter. Först åkte jag till S:t Göransområdet och Norra Stockholms psykiatri, som drivs av SLSO. Deras psykiatriska länsakut tar emot ungefär 14 000 patienter om året, vilket motsvarar akutmottagningen på ett normalstort länssjukhus.

På området finns både öppen- och slutenvård och jag fick tillfälle att besöka ett antal vårdavdelningar. Personalen gör förstås ett fantastiskt jobb med att ta hand om alla de som lider av psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar, men lokalsituationen skulle onekligen behöva förbättras. En del byggnader har ganska många år på nacken.

Efter besöket på psykiatrin åkte vi till Liljeholmens vårdcentral. De har den fiffiga devisen ”Vi ser ljust på din hälsa” och ljust var det även i den alldeles nybyggda akademiska delen. Liljeholmen är nämligen en av fyra s.k. akademiska vårdcentraler, AVC. Konceptet bygger på att flytta forskningen närmare personal och vårdstudenter. Det ska bli spännande att följa AVC:ernas arbete och i framtiden ta del av den verksamhetsnära forskningens resultat! (Du kan läsa mer om AVC på Cefams hemsida.)

Read more

Jag är på FPs Stockholmskonferens. Nyss talade Jan Björklund om de liberala gärningarna i regeringen och vilka utmaningar vi står inför. 

Just nu sitter jag i publiken vid ett seminarium om vårdpolitiken i Stockholm. Birgitta Rydberg, landstingsråd och Daniel Forslund, departementssekreterare på socialdepartementet och fritidspolitiker för folkpartiet frågade ut två entreprenörer inom vården – Anna Wiklund, VD och barnpsykiater på Prima AB och Björn Ljung företagare med långt förflutet i vårdsektorn.

Anna Wiklunds företag har fått luft under vingarna genom den möjlighet som alliansstyret i landstinget gett att driva verksamhet som enskild verksamhet. Hon och hennes företag bryter ny mark då de är först i Sverige att erbjuda både öppen- och slutenvård inom barnpsykiatrin inom sin klinik.

Björn Ljung berättade hur betydelsefull den nya lagen – LOV: Lagen om Valfrihetssystem som Alliansregeringen genomdrivit. Det har lagt grundstenen till att vi kan göra kvalitetsupphandlingar på ett mycket bättre sätt. Detta ger möjlighet för små aktörer att vara med och erbjuda vård till patienter, tidigare var det de stora ”drakarna” som helt dominerade marknaden. Nu gäller det att konkurrera om patienterna varje dag, inte som med de traditionella LOU-upphandlingarna där man var tvungen att konkurrera en gång vart tredje eller vart femte år.

Björn Ljung argumenterade för valfrihet ska införas även inom barn- och ungdomspsykiatrin. Även Anna var inne på detta:

– Det är möjligt, främst för öppenvården. Inom barnpsykiatrin förstår jag inte varför vi inte kan låta föräldrarna välja. Varför ska en mottagning som ingen vill gå till få lika mycket pengar som den som alla vill gå till. Sen tvingar vi människor att gå till den de inte vill gå till, sa Anna Wiklund.

Björn Ljung lyfte fram vikten av att öppet och tydligt redovisa vad man åstadkommer i vården. Patienterna ska ha ett bra beslutsunderlag när de använder sig av sin valfrihet. Öppna jämförelser bli allt viktigare.

Read more