Slussen

Nya Slussen. Bild: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor

Idag föreslår min partikamrat Stella Fare, som sitter i trafiknämnden, en smart lösning på frågan hur trafiken ska funka när Slussen byggs om.

”Utmaningen att få trafiken att fungera när Slussen ska byggas om visar hur sårbar Stockholms trafikapparat är. Kollektivtrafik på vattnet med effektiva pendelbåtar borde vara en given del i att koppla samman norr och söder när knutpunkten Slussen blir en byggarbetsplats under flera år”, säger Stella i ett pressmeddelande.

Jag håller med. Båttrafik för pendlare borde vara ett naturligt inslag i en stad som präglas så av vatten. Historiskt har det varit ett självklart sätt att ta sig fram på i våra trakter och nu ser vi att detta också kan vara framtiden. Att Folkpartiet driver frågan om utbyggd trafik för båtpendlare är  i sig inget nytt. Men nu pekar vi alltså ut Slussen som den självklara knutpunkten. Där kommer människor att kunna byta till andra kollektivtrafikformer och få en smidig väg in i stadens centrum.

Slussens ombyggnad kan bli en rätt rörig historia, som ju alla stora byggprojekt blir mer eller mindre. Men det kan också ge öppningar för att båtarna ska bli ett modernt sätt att förflytta sig. Det förutsätter förstås att trafiken görs mycket användarvänlig och bekväm med snabba båtar och möjligheter att ta med sig cyklar, barnvagnar och annat som är viktigt för att hela resan ska fungera.

Hit borde man kunna ta pendelbåten.

Hit borde man kunna ta pendelbåten.

Läs även på Stockholmstrafik.com samt i DN.

Read more

Ska man skratta eller gråta? Efter år av diskussioner och debatter, utredning och förslag och sedan ännu mera debatter, utredningar och förslag har nu Socialdemokraterna kommit fram till att det som behövs just nu är: ännu fler utredningar, förslag och debatter.

Jag menar att det nu är tid för beslut. Stadens och länets politiker är skyldiga stockholmarna att ta ansvar för en hållbar lösning för Slussen. Platsen förfaller allt mer och vi vet alla att något måste göras för dagens Slussen kan inte leva vidare i evighet. Resenärer och boende i området måste få se Slussen rustas och utvecklas.

Idag har vi ett konkret förslag som jag tycker är bra, särskilt efter alla de bearbetningar som gjorts från ursprungsförslaget. Jag respekterar att inte alla tycker lika och med glädje bejakar det förslag som nu ligger. Även socialdemokraterna tyckte för ett år sedan att inriktningen var bra, vilket också var beskedet till väljarna. Nu har (S) bytt politik på ett förvirrat sätt och säger nej och stopp till den fortsatta processen är inte seriöst. Det känner jag ingen som helst respekt för. Med deras politik får vi inte bara en ytterligare förskjutning i tiden av förverkligandet av nya Slussen, de drar också igång en ny utredningsomgång som skulle kosta skattebetalarna stora summor pengar. Det är fullständigt ansvarslöst gentemot alla de människor som behöver en fungerande trafiklösning och en bra stadsmiljö i sin vardag.

Read more