Södersjukhuset

Södersjukhuset

I förra veckan bestämde Södersjukhusets styrelse att de vill inrätta ett tillagningskök på sjukhuset.

För närvarande levereras patientmaten från Rosenlundsköket, men när det avtalet går ut ska patientmaten lagas i ett eget kök. Personligen tycker jag det är en alldeles utmärkt inriktning, helt i linje med vad jag tycker om sjukhusmatens utveckling i Stockholm.

Södersjukhuset har gjort en ordentlig utvärdering av olika alternativ. En representant från sjukhuset deltog också i den studieresa till Köpenhamn och Kristianstad som produktionsutskottet gjorde i september. Efter utvärderingen konstaterar man att allt talar för att ett kök i egen regi är det bästa alternativet.

Fördelarna är många, enligt Södersjukhuset. Sjukvårdspersonalen upplever den snabba tillgången till önske- och specialkoster som en trygghet. Patienterna blir nöjdare med ökade valmöjligheter. Dessutom minskar svinnet, eftersom man bara behöver beställa så mycket mat som patienterna vill ha. Det innebär fördelar för såväl ekonomin som miljön. De har räknat på olika alternativ och funnit att en investering i ett eget kök blir eknomiskt gynnsamt jämfört med alternativet att köpa mat enligt samma modell som andra sjukhus. Att det dessutom kan ge ett stort mervärde för patienterna gör förstås inte saken sämre.

Jag välkomnar beskedet om styrelsens strävan om att skapa ett tillagningskök på SÖS. Det ska bli intressant att följa Södersjukhusets fortsatta arbete för ännu bättre patientmåltider.

Frågan har uppmärksammats på flera håll: Dagens Medicin, Metro

Read more

Idag ska jag vara på Södersjukhuset nästan hela dagen. De har gjort ett fint program för mig så jag tror jag kommer att få se mycket intressant idag.

Diskussionen om vårdplatser i Stockholm fortsätter. DN skriver om detta i sin ledare idag. I papperstidningen har de också en intervju med mig där jag berättar att landstinget står inför stora investeringar som kommer att innebära utrymme för fler vårdplatser.

Igår var blev jag intervjuad i ABC. Se inslaget här.

Birgitta Rydberg, min landstingsrådskollega, var med i SVT:s morgonprogram idag och diskuterade vårdplatser med Södersjukhusets chefläkare Anna Nergårdh. Se inslaget här. Birgitta har också bloggat.

Se också mitt tidigare inlägg om vårdplatser här.


Read more

Patientmaten på våra sjukhus har varit livligt omdebatterad men jag tror egentligen att vi är rätt överens över partigränserna om att maten ska vara god, nyttig och säker och att patienterna ska få en bra måltidsupplevelse. Mat är en viktig del i vården, och måltiderna borde vara höjdpunkter i patientens dag på sjukhuset. Därför vill jag nu göra en nystart och bygga vidare på det viktiga arbete som gjorts med en ny, bred måltidsutredning.

Det blir en av det viktiga frågor som jag tänker lägga kraft på under den närmaste tiden. Nu när det är dags för Södersjukhuset och SLSO, som driver landstingets geriatrik och psykiatri, att göra sina matupphandlingar så går vi ifrån de centrala lösningarna och låter dem i stället styra själva. De ska inte vara bundna av den tidigare kostutredningen. Varje verksamhet känner sina egna patienter bäst och jag tror att patienternas behov möts bäst med lokala lösningar.

Maten har fått en rättmätigt mer central betydelse i vården. Fokus har varit på näringsinnehåll och hygienkrav, på ökad flexibilitet och valfrihet. Det har behövts, men nu går vi vidare och ser till hela måltidsupplevelsen. Varje rätt varje dag behöver inte ha exakt rätt näringsvärde. I den nya måltidsutredningen ska en mängd aspekter belysas, från matinnehåll över miljöeffekter till individuella behov utifrån t.ex. ålder och olika kulturell bakgrund. Utredningen ska ta del av goda exempel i omvärlden, och behandla såväl förslagen om hälsokök som den nya måltidspolicyn som ska ersätta kostpolicyn.

Den nya måltidsutredningen ska utöver näring och säkerhet/hygien belysa maten och måltiden ur brett perspektiv, t.ex:

  • maten och tillbehören
  • miljön, stämningen och de mänskliga mötena kring måltiderna
  • valmöjligheter – vad och när man ska äta
  • individuella behov – traditioner, helger, kulturell bakgrund, ålder osv.
  • hälsokök och andra möjliga koncept
  • omvärldsbevakning, att lära av goda exempel.

DN skriver om detta idag, men jag tror enbart i papperstidningen.

Uppdatering: Nu har även SvD intervjuat mig och skrivit en artikel som du hittar här. ABC har också skrivit och gjort ett inslag cirka 2 min 15 sek in i morgonens sändningen 17 januari. Läs även vad Dagens Medicin skriver.

Read more