St Görans sjukhus

Landstingsfullmäktige behandlar just nu frågan om S:t Görans sjukhus. Vi i majoriteten vill förstås upphandla verksamheten och låta en privat aktör driva verksamheter. Idag drivs S:t Görans sjukhus av Capio. Sjukhuset är framgångsrikt och mycket uppskattat av många patienter.

Oppositionen har förstås andra -splittrade  åsikter. (V) är tydligast och välförankrade i sin ideologi. De vill helt enklet inte att någon annan än landstinget själv ska driva sjukhuset. Det är tydligt och klart.

(S) och (MP) slingrar sig lite hit och dit. Visst gillar de privata Capios S:t Göran men ändå inte riktigt och borde inte landstinget lägga ett egenregianbud, eller kanske två? Ungefär så kan deras grubblerier beskrivas.

Jag för min del menar att det är bra med mångfald. Av Stockholms läns landstings sjukhus drivs de allra flesta av landstinget, men S:t Göran är undantaget. Jag menar att det faktiskt finns ett egenvärde i mångfalden av utförare i vården. Det berikar och driver utvecklingen framåt i sjukvården. Därför hoppas jag att vi får flera bra anbud från privata aktörer som kan tävla med varandra i konkurrens.

Möjligheten att landstinget själv skulle driva sjukhuset finns alltid där och det är självklart att om ingen privat aktör vill eller förmår driva verksamheten så kan landstinget kliva in. Det behöver vi inte sitta och skriva långa anbud för att konstatera. Men det vore olyckligt om vi i Stockholm inte skulle kunna ha några alternativa former för akutsjukvården. Det vore att ta ett stort kliv bakåt.

Här finns dagordningen och handlingar till dagens sammanträde.

Read more

Folkpartiet föreslår att en ny förlossningsklinik ska öppnas på S:t Görans sjukhus.

Det pågår en babyboom i Stockholm. På några år har barnafödandet ökat med 11 procent och så verkar det fortsätta framöver. Det är väldigt roligt att fler och fler små stockholmare gör entré. Men det ställer också krav på att de blivande mammorna och papporna känner trygghet i att det finns en bra förlossningsvård i länet.

Som vi ser det skulle det behövas ett nytt BB och vi föreslår att den ska finnas på S:t Görans sjukhus. Det ligger bra till geografiskt och skulle komplettera sjukhusets övriga verksamhet på ett bra sätt.

Här kan du läsa mer om vårt förslag här, eller lyssna på Stockholmsnytt.

Även Birgitta Rydberg bloggar om detta.

Read more