juli 07, 2024
Kultur Stockholms läns landsting

Ny chans för unga filmare

Idag lanserar Filmbasen/Film Stockholm (som är landstingets verksamhet) och Filmregion Stockholm–Mälardalen tillsammans med teknikföretagen Dagsljus, The Line och STOPP en ny form av stöd: Teknikcheckar. Samarbetet kring teknikcheckarna har skapats för att stärka stödet till kort- och dokumentärfilm i huvudstadsregionen. Fler företag är välkomna att ansluta sig till samarbetet. Teknikcheckarna består av sponsring från teknikföretagen i…

Läs mer