oktober 10, 2021
Sjukvård & hälsa Stockholms läns landsting

Textilia tvättar vidare

Idag har landstingsstyrelsen beslutat att anta Textilias anbud i landstingets tvättupphandling. Det betyder att tvätteriet i Rimbo fortsätter sitt viktiga arbete att sköta landstingets tvätt. Textilia har lämnat ett anbud som i jämförelse med andra landsting kommer att leverera en tjänst till ett konkurrenskraftigt pris. Det betyder i sin tur att verksamheten i Rimbo kommer att…

Läs mer