valfrihet

De vårdvalsreformer som genomförts har haft stor påverkan på servicenivån inom vården. Vem tror till exempel att vi utan valfrihetsreformerna hade haft öppna mottagningar som tar emot människor samma dag?

Valfriheten flyttar fokus från systemet till individen. Moderna människor förväntar sig att få välja själva. Därför är det dags att skriva in valfriheten i hälso- och sjukvårdslagen.

I en debattartikel som jag skrivit tillsammans med Jonas Andersson (FP), regionråd i Västra Götaland, föreslår vi att hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf ändras, och att en rätt till valfrihet införs. ”Individen ska själv ha rätt att välja vårdgivare inom ramen för ett vårdsystem som finansieras gemensamt”, är den formulering vi föreslår. Det är dags att släppa gamla tankesätt och på allvar införa individperspektivet i sjukvården.

Read more

Debattartikel i SvDIdag skriver jag tillsammans med Olle Schmidt, EU-parlamentariker (FP), i SvD att idéburna organisationer måste kunna undantas från det omfattande regelverk som gäller för upphandlingar av vård och omsorg enligt LOU.

Det stora mångfalden av olika aktörer som erbjuder hälso- och sjukvård tillsammans med den utökade valfriheten för patienterna är en revolutionerande utveckling för svensk välfärd. Det har förflyttat mycket makt från politiker och tjänstemän till enskilda individer. Och det har skapat en positiv konkurrens som pressar upp kvaliteten och ökar effektiviteten i verksamheterna. Visst finns det en hel del som inte fungerar tillräckligt väl, men få vill nog återgå till en tid när alternativen inte fanns och patienten tacksamt fick nöja sig med vad hon tilldelades.

Jag och Olle menar att vi nu behöver ytterligare stärka idéburna aktörers möjligheter att bedriva vård och omsorg. Dessa aktörer är inte stöpta i samma form som näringslivet i övrigt och därför måste just dessa aktörer få verka under andra villkor att de kan fortsätta vara med och bidra – gärna i ännu högre utsträckning än i dag. Vid sidan av landstingens egna verksamheter och de privata företagen som erbjuder välfärdstjänster menar vi att även de idéburna aktörerna har något mycket viktigt att tillföra. De har ofta en stor legitimitet hos brukare, inte minst i grupper som står lite längre bort från samhällets huvudfåra och som myndigheter och vårdföretag har svårare att nå. Dessa unika mervärden hos idéburna aktörer går inte så lätt att poängsätta i en vanlig upphandling.

Förutom att vårdval införs på alltfler områden föreslår vi att det införs en laglig möjlighet att ge direktavtal till idéburna organisationer. Sådana avtal ska förstås ha samma höga krav på kvalitet, effektivitet, uppföljning och utvärdering som andra. Det skulle ge de idéburna verksamheterna en rimligare chans att bidra i framtidens sjukvård. Läs artikeln här.

Read more

I dag har jag presenterat förslag till sjukvårdspolitiskt program för Stockholms län. Publiken bestod av FPs landstingsgrupp och kandidater till landstinget i höstens val.

Visionen är: Vård i världsklass.  Vägen dit går genom ständigt kvalitetsarbete, bejakande av mångfald och valfrihet för patienten,stor  tillgänglighet till vården och ett aktivt arbete för Stockholmarnas hälsa.

Min presentation hittar du här: Vård i världsklass

Read more

Expressen berättar att allt fler vill veta om deras läkare håller måttet. Det är inte alls konstigt att en människa vill ha kolla på kvaliteten och prestationerna hon den som till exempel ska skära i ens kropp. Detta är en självklar utveckling i ett sammhälle som präglas av allatmer öppenhet och tillgänglig information.

Jag menar att vi behöver mer av öppna jämförelser av vården så att vi alla kan söka information om vårdens kvalitet. Vi behöver också mer valfrihet i Sverige – och Europa. Sammantaget gör det att att människor kan fatta aktiva beslut grundade på kunskap och därmed få makt över sin situation, även när man är sjuk.

Read more