september 09, 2022
Sjukvård & hälsa

Dags att lagstifta om valfrihet

De vårdvalsreformer som genomförts har haft stor påverkan på servicenivån inom vården. Vem tror till exempel att vi utan valfrihetsreformerna hade haft öppna mottagningar som tar emot människor samma dag? Valfriheten flyttar fokus från systemet till individen. Moderna människor förväntar sig att få välja själva. Därför är det dags att skriva in valfriheten i hälso-…

Läs mer
Liberalerna Sjukvård & hälsa

Undanta idéburna organisationer från LOU

Idag skriver jag tillsammans med Olle Schmidt, EU-parlamentariker (FP), i SvD att idéburna organisationer måste kunna undantas från det omfattande regelverk som gäller för upphandlingar av vård och omsorg enligt LOU. Det stora mångfalden av olika aktörer som erbjuder hälso- och sjukvård tillsammans med den utökade valfriheten för patienterna är en revolutionerande utveckling för svensk…

Läs mer
Liberalerna Sjukvård & hälsa

Vårdpolitik i Stockholm

I dag har jag presenterat förslag till sjukvårdspolitiskt program för Stockholms län. Publiken bestod av FPs landstingsgrupp och kandidater till landstinget i höstens val. Visionen är: Vård i världsklass.  Vägen dit går genom ständigt kvalitetsarbete, bejakande av mångfald och valfrihet för patienten,stor  tillgänglighet till vården och ett aktivt arbete för Stockholmarnas hälsa. Min presentation hittar du här:…

Läs mer