december 12, 2021
Sjukvård & hälsa Stockholms läns landsting

Vårdplatser i Stockholm

Idag skriver Svenska Dagbladet om vårdplatserna i Stockholm. Artikeln utgår från en revisionsrapport om vårdplatssituationen, den kan du läsa här. Revisorerna konstaterar att det finns en brist på vårdplatser och att det krävs åtgärder av olika slag. Mycket av de revisorerna pekar på är också det som genomförs genom beslut och insatser på olika nivåer….

Läs mer
Sjukvård & hälsa Stockholms läns landsting

Fortsatt vårdplatsdebatt

Jag och Helene Öberg från Miljöpartiet har debatterat vårdplatser i Dagens Medicin. Tyvärr hittar jag inte inläggen på nätet. Helenes inrikting har varit att politiker borde tydligt gripa in i sjukhusens arbete med vårdplatser med mera. Jag är inte helt med på noterna. I dagens nummer finns min slutreplik som lyder så här: Bra ledarskap är inte…

Läs mer
Sjukvård & hälsa Stockholms läns landsting

Fler vårdplatser

Idag skriver jag och finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl i Svenska Dagbladets nätupplaga om hur vi skapar nya vårdplatser på kort sikt. Läs här. Bland annat ska 20 av platserna tillkomma i barnsjukvården, där behoven är stora. Utöver detta behövs också ett mer långsiktigt arbete för att på sikt möta behoven av vård för invånarna i vårt län. Jag…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

Vårdplatser – en nationell angelägenhet

Att sjukvårdens resurser används på bästa sätt och att frigöra fler vårdplatser och utöka där det behövs är inte bara en aktuell fråga i Stockholms läns landsting, utan i hela landet. Birgitta Rydberg och jag ger några förslag på hur vi kan ta itu med vårdplatsfrågorna i hela landet. Det är påfallande att det som är…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

Ännu mer om vårdplatser

I kväll hade ABC ett inslag om vårdplatserna på Karolinska sjukhuset, där de återanvände en intervju med mig som det gjorde tidigare i veckan. Hur sjukhusen och landstinget ska få tillgång till fler vårdplatser  har jag skrivit om tidigare. I debatten framhålls ibland att vi borde satsa mer pengar på vården. Det gör vi också. Bland annat satsar vi…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

Vårdplatser i internationellt perspektiv

En del fredagsmyser med chips framför tv:n. Jag har snöat in på vårdplatser och kan inte slita mig från datorn. Ju mer man gräver desto komplexare blir det. Hittills har jag mest jobbat med den lokala vårdplatsfrågan. Men det finns förstås anledning att lyfta blicken och titta på det hela ur ett internationellt perspektiv också. Som jag…

Läs mer
Sjukvård & hälsa Stockholms läns landsting

Vårdplatser och min dag på Södersjukhuset

Idag ska jag vara på Södersjukhuset nästan hela dagen. De har gjort ett fint program för mig så jag tror jag kommer att få se mycket intressant idag. Diskussionen om vårdplatser i Stockholm fortsätter. DN skriver om detta i sin ledare idag. I papperstidningen har de också en intervju med mig där jag berättar att…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

Fler vårdplatser i Stockholm

Behovet av fler vårdplatser i Stockholm har diskuterats flitigt på senare tid. Det är självklart att vården måste anpassas efter de behov som finns. Det är både en fråga om att erbjuda patienterna en säker och bra vård och att medarbetarna ska ha en bra arbetsmiljö. Stockholms läns landsting behöver skapa fler vårdplatser. Tyvärr kan inte frågan…

Läs mer