juli 07, 2024

Dagens system med nätläkare som verkar i ett kryphål i patientlagen är ohållbart. Hela vården behöver en digital upprustning och våra vårdcentraler behöver vässa sina digitala tjänster och låta patienterna använda moderna kontaktvägar. Det är dags att ändra lagen.

Jag och mina liberala kollegor Gilbert Tribo, Daniel Forslund och Jonas Andersson. skriver idag om vad som krävs för att få en hållbar digital utveckling och mer ordning och reda i vården. Läs gärna vår artikel i Kvällsposten.

Vi är mycket positiva till att digitaliseringen tagit fart i vården och förenklar vardagen för hundratusentals invånare. Det har inte minst varit betydelsefullt under pandemin, som ju fortfarande har sitt grepp om oss.

Samtidigt som etableringen av nätläkarföretagen drivit på utvecklingen av digitala tjänster i hela vården, har också systemet med så kallat utomlänsersättning skapat problem. Dels genom en orimlig kostnadsutveckling, dels genom svårigheter för regionerna att följa upp vården eller ställa krav på kvalitet och tillgänglighet när det saknas avtalsrelationer till vårdgivarna. Att stänga detta kryphål är viktigt för att säkra resurser och kvalitet i vården.

Det är dags att få bort utomlänsfakturerinen och istället föra samman den digitala och den fysiska vården till en sammanhållen vård. Samma regelverk och ersättningssystem gäller exempelvis den digitala vårdpionjären Krys nya fysiska vårdcentraler, som för alla andra vårdgivare. Att besök debiteras enligt det vanliga husläkaravtalet, inte utomläns, är ett viktigt steg mot mer ordning och reda i vården.

Liberalerna ser ett tydligt behov av förändringar nationellt, regionalt och hos vårdgivarna:

Patientlagen måste förändras. Digital vård ska inte kunna debiteras som utomlänsvård, när både patient och vårdgivare befinner sig i samma region. Detta är den enskilt viktigaste åtgärden som regeringen kan vidta för att skapa trygghet för patienter och skattebetalare, och samtidigt skapa ordning och reda i vårdsektorn. En trygg digitalisering kräver en modern lagstiftning utan kryphål. Digifysisk vård behöver bli den nya normen även i lagstiftningen.

  • Utomlänsavtalet behöver omförhandlas. Sveriges Kommuner och Regioner behöver etablera ett nytt juridiskt ramverk för finansiell ersättning av digifysisk vård. Digitala vårdtjänster känner inte av regiongränser.
  • Den nationella vårdgarantin behöver bli digifysisk. Patienten måste garanteras kontakt med vården inom rimlig tid, oavsett kontaktmetod. Att enbart mäta tillgänglighet via telefon och fysiska besök snedvrider konkurrens och hämmar utveckling.
  • Regionala regelverk måste moderniseras. Regionerna har ett stort arbete för att revidera ersättningssystem, avtalskonstruktioner och uppföljningskrav för att anpassas för att premiera en digifysisk, platsoberoende och mer preventiv hälso- och sjukvård.

Vi liberaler är fast beslutna om att vården behöver en digital upprustning, och att kombinationen av digital och fysisk vård är här för att stanna. Patienterna har all rätt att förvänta sig en modern och tillgänglig vård. Nu är det hög tid att den levereras i hela Sverige.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821