maj 05, 2024
Kultur Sjukvård & hälsa

Teknik och kultur i vården

Här om dagen talade jag på konserthuset om kultur i vården och hur ny teknik kan hjälpa till med detta. Vården, stora kulturinstitutioner, det fria kulturlivet och kulturentreprenörer, alla behöver vi sammarbeta. Ingen av oss kan ensam lyfta kulturens roll eller kraft i hälso- och sjukvården men tillsammans kan vi göra reell skillnad för den enskilde patienten, medarbetaren och medborgaren.

Precis som att människan inte bara är ett djur som alla andra utan också har ett själsligt liv som måste tillfredsställas för att hon ska må bra måste hälso-och sjukvården  byggas av fler dimensioner än bara traditionell vård. Själslig och intellektuell stimulans ger kroppen kraft och ork att leva eller överleva. Det ena ger så att säga det andra.
Därför är det så viktigt att vi ska pratar om hälsa, vård och kultur tillsammans, samordningen ger höjd kvalitet och får synergieffekter för patientens välmående.

Landstinget ska prioritera människor som annars har svårt att nå kulturen, till exempel patientgrupper med längre vistelsetider inom hälso- och sjukvården.
Utbudet ska vara anpassat till respektive vårdverksamhet och patientgrupp och fokus bör vara på barnsjukvård, geriatrik, hospicevård samt den slutna psykiatrin och annan långvarig sjukvård.

För att varje krona till kultur i vården ska ge så god effekt för patienterna som möjligt ska kultur i vården kopplas tydligt till forskningen och vara evidensbaserad. Det vetenskapliga stödet för att kulturella upplevelser kan vara en del i en läkningsprocess har ökat. Kulturen håller oss friska längre och ger oss dessutom en mätbart snabbare rehabilitering.

Det arbete dagens sammankomst handlade om, tillgängliggörandet av högkvalitativ konsertmusik för våra patienter. När ny teknik testas och vi gå i bräschen för innovationer i vården får det fler att tänka nytt. Jag tror att detta arbete är och kommer att vara en inspirationskälla för fler kultursatsningar framöver och jag tror att många patienter i framtiden kommer att ha tillgång till kultur för sitt välbefinnande. Den digitala utvecklingen ger helt nya och ofta radikalt bättre möjligheter att tillgängliggöra kulturen för fler.

För den som vill njuta av musik från Konserthuset rekommenderar jag deras utmärkta tjänst Konserthuset play.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821