september 09, 2023
Liberalerna Sjukvård & hälsa

Tidigare hjälp till barn som mår psykiskt dåligt

Idag berättar Folkpartiets Birgitta Rydberg om den utvecklade vården för barn och unga med psykisk ohälsa. Husläkarmottagningarna och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar ska ha barnpsykologer. Jag tycker initiativet är vikyigt för det flyttar den psykiska hälsovården närmare barn och unga.

Birgitta Rydberg säger i en kommentar att ”Vårt nya stöd riktar sig till barn som kanske har huvudvärk, magont eller oro. Att uppdraget hamnar på husläkarmottagningar och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar handlar förstås om tillgänglighet men också om att man ska ha kompetens att utesluta eventuella somatiska orsaker. Ersättningen blir högre än för vuxnas psykosociala besök – som ju har varit en stor framgång och långt mer än fördubblats sedan vårdvalets införande”.

Stockholm blir först i Sverige med detta nya erbjudande till de yngre patienterna. Beslut planeras till den 8:e oktober i Hälso- och sjukvårdsnämnden. För Folkpartiet har en förstärkt och utvecklad psykiatri länge varit en viktig fråga som Birgitta har varit pådrivande i. Den nya satsningen är verkligen välkommen.

Dagens Nyheter uppmärksammar satsningen.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823