juli 07, 2024
NKS, Nya Karolinska Solna. Bild: White Tengbom Team

När Nya Karolinska sjukhuset står färdigt 2016 kommer där att finnas ett riktigt tillagningskök.

Patienternas måltider kommer inte att transporteras i från ett avlägset industrikök. I stället kommer maten att tillagas i sjukhusets eget kök och serveras på tallrik. Det har vi nu kommit överens om inom Alliansen i landstinget. Läs gärna Svenska Dagbladets artikel om detta.
Jag ser många fördelar med att vi nu ger Nya Karolinska möjligheter att skapa ett måltidssystem som bygger på ett eget tillagningskök. Det skapar bättre förutsättningar att ge patienter variation och valmöjligheter och att göra maten till en del av vården – en nog så viktig aspekt, med tanke på att Nya Karolinska kommer att vårda de allra svårast sjuka patienterna.
Enligt de beräkningar vi tagit del av blir merkostnaden för ett eget tillagningskök i värsta fall marginellt högre än det portionskoncept som idag används på flera av våra sjukhus. Mot den bakgrunden var det inget svårt beslut att fatta.
Sjukhusköket på Hvidovre hospital i Köpenhamn.
Sedan jag började som landstingsråd har måltidsfrågan stått högt upp på min agenda. Vi har tillsatt en måltidsutredning som arbetar med att ta fram landstingets nya måltidspolicy. Produktionsutskottet, där jag är ordförande, har varit på studieresa i Danmark och Skåne och tittat på goda exempel, däribland det omtalade sjukhusköket i Hvidovre i Köpenhamn. Vi har anordnat kunskapsseminarier med duktiga kockar och experter på patientmat. På produktionsutskottets sammanträde den 8 december kommer vi att slå fast att Nya Karolinska  utrustas med ett tillagningskök. Mot bakgrund av det arbete vi lagt ner och allt vi lärt oss under resans gång är det ett mycket välgrundat ställningstagande.
Uppdatering:
Det nya köket på NKS har uppmärksammats av: SVT/ABC (ca 5:30 in i sändningen).
Och av bloggarna: Kökschefen, Kostdemokrati
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821