februari 02, 2024

Igår bestämde Södersjukhusets styrelse att inrätta ett tillagningskök på sjukhuset. För närvarande levereras patientmaten från ett externt storkök, men när det avtalet går ut ska patientmaten lagas i ett eget kök.

Södersjukhuset har gjort en ordentlig utvärdering av olika alternativ. En representant från sjukhuset deltog också i den studieresa till Köpenhamn och Kristianstad som produktionsutskottet gjorde i september. Efter utvärderingen konstaterar man att allt talar för att ett kök i egen regi är det bästa alternativet.

SÖS får tillagningskök.

Fördelarna är många, enligt Södersjukhuset. Sjukvårdspersonalen upplever den snabba tillgången till önske- och specialkoster som en trygghet. Patienterna blir nöjdare med ökade valmöjligheter. Dessutom minskar svinnet, eftersom man bara behöver beställa så mycket mat som patienterna vill ha. Det innebär fördelar för såväl ekonomin som miljön.

Jag välkomnar beskedet om ett tillagningskök på SÖS. Det ska bli intressant att följa Södersjukhusets fortsatta arbete för ännu bättre patientmåltider.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823