december 12, 2021
Kultur

Tillgängligare kulturliv

Landstinget kommer under 2013 att genomföra en tillgänglighetsinventering av lokalerna hos större mottagare av verksamhetsstöd.

Kulturlivet ska vara tillgängligt för alla i så stor utsträckning som möjligt. Naturligtvis har vi högre förväntningar på de största mottagarna av regionalt kulturstöd. Under nästa år kommer vi därför att med extern hjälp inventera de publika utrymmena hos de största stödmottagarna. Först och främst handlar det om att få kunskap och kunna hjälpa verksamheterna att åtgärda tillgänglighetsproblem. På längre sikt kan beredvilligheten att förbättra tillgängligheten naturligtvis påverka storleken på vårt stöd.

Kulturverksamheter som får kulturstöd kan också söka särskilt stöd för att öka tillgängligheten. Nu har vi beslutat att ge Stockholms Musikteater 20.000 kronor för att kunna teckentolka föreställningar.

SR/P4 har uppmärksammat detta.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1752